Waarom willen lokale besturen werken aan hoppinpunten?

  • 18 november 2020

Waarom willen steden en gemeenten investeren in hoppinpunten (of mobipunten)? Dat is het uitgangspunt van een online bevraging die dit najaar werd gelanceerd bij  beleidsmakers in onze regio. De bevraging kadert in het project 'IoT-gestuurde mobipunten' van stad Aalst en omliggende steden en gemeenten. Met stip op één worden hoppinpunten gezien als ideaal instrument om combimobiliteit te faciliteren.

Mobipunten. De term werd in het najaar van 2017 in Vlaanderen gelanceerd. Of je ze nu mobipunten, schakelpunten, OV-haltes 2.0 of – het meest recent – hoppinpunten wil noemen, dat maakt allemaal weinig uit. Belangrijker is dat het idee om te werken aan een netwerk van mobipunten in sneltempo is ingeschreven in lokale en regionale mobiliteitsplannen, in gemeentelijke en stedelijke klimaatplannen en allerhande beleidsvisies.

Via mobipunten naar meer duurzame mobiliteit

De overtuiging is dat mobipunten zullen bijdragen aan combimobiliteit. Meer nog: mobipunten worden als essentiële schakels gezien om het mobiliteitssysteem te verduurzamen. Ze moeten helpen om nieuwe mobiliteitsvormen zoals deelmobiliteit mainstream maken, het openbaar vervoer faciliteren en bovenal minder autokilometers en meer duurzame verplaatsingen bevorderen. Zo dragen mobipunten meteen ook rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen, leefbare kernen en hebben ze een positieve impact op verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Mobipunten van de toekomst

De stad Aalst diende in 2019 het project ‘IoT-gestuurde mobipunten’ in op de oproep City Of Things van Vlaio. Binnen dit project gaat de stad Aalst samen met de omliggende steden en gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove en met ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden SOLVA en Leiedal op zoek hoe de kennis van vandaag gebruikt kan worden voor de mobipunten van de toekomst. Met data die (deel)fietsen, (deel)wagens, e-steps, parkeersensoren … nu al verzamelen, wordt een analysemodel ontwikkeld om de inpassing van mobipunten in het mobiliteitsnetwerk te sturen, te objectiveren en te evalueren. Het project kan rekenen op de ondersteuning van Mobipunt vzw, een consortium van Taxistop, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte dat het concept mobipunten lanceerde in Vlaanderen en de Vlaamse klankbordgroep mobipunten aanstuurt. 

Eerste conclusies onderzoek

In een eerste fase zetten de projectpartners een belangrijke stap door stil te staan bij de doelstellingen die beleidsmakers koppelen aan mobipunten. Pas wanneer we weten wat we willen bereiken met mobipunten, zullen we in staat zijn om de beleidsinvesteringen correct te evalueren en indien nodig bij te sturen. Het onderzoek verliep via een online panelbevraging van lokale besturen die reeds mobipunten hebben aangelegd of hiermee op korte termijn aan de slag willen gaan. Een meer uitgebreid rapport met de resultaten van de eerste fase wordt later ter beschikking gesteld. Onderstaand beeld vat alvast enkele van de voornaamste conclusies samen.

Infographic resultaten bevraging IoT mobipunten