Waarom willen lokale besturen aan de slag met mobipunten?

  • 24 augustus 2020

Bevraging mobipunten

Mobipunten nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het Vlaamse mobiliteitsdenken. Ook in Zuid-Oost-Vlaanderen zijn al zes mobipunten in voorbereiding. Tegelijk is het concept nog in volle ontwikkeling. Via een bevraging wensen we zicht te krijgen op de motivering van een lokaal bestuur om te investeren in mobipunten.

Mobipunten zijn herkenbare plekken waar de gebruiker eenvoudig kan overstappen tussen verschillende vervoersmogelijkheden: openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, (deel)fietsen, (e)steps ...

Door deze verschillende puzzelstukken in elkaar te laten passen, wordt het eenvoudiger om de auto aan de kant te laten staan. En dat is goed voor de files én voor het milieu.

Onderzoek rond mobipunten

Zes Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten werken samen met intercommunales SOLVA en Leiedal in het door Vlaio gesubsidieerde project 'Internet of Things gestuurde mobipunten' aan een onderzoek met het oog op de mobipunten van de toekomst.

Via een bevraging wensen de projectpartners nu zicht te krijgen op de motieven die beleidsmakers naar voor schuiven om te werken aan mobipunten.

Om autodelen en/of het openbaar vervoer te promoten? Om CO2-reductie of verbetering van de luchtkwaliteit? In het kader van verkeersveiligheid? Voor het comfort van de inwoners en reizigers?

Met andere woorden: waarom investeert een stad of gemeente in een mobipunt of waarom zouden ze dat doen? 

Neem je ook deel?

Steden en gemeenten die de projectpartners een handje willen helpen bij het onderzoek, kunnen de korte bevraging invullen. Zo zorg je er mee voor dat de resultaten van het project beter geëvalueerd kunnen worden. Bedankt alvast!