Voorbeeldstellend masterplan voor Denderleeuw

  • 24 augustus 2020

Door haar hoge knooppuntwaarde heeft de gemeente Denderleeuw te kampen met een stedelijke woondichtheid met bijhorende (groot)stedelijke problematieken zoals nood aan kwalitatieve woningen en meer groene publieke ruimte. Toch liggen enorme kansen in het verschiet. Een masterplan voor Wolfsgracht is slechts de eerste stap in het verbeteren van de leef- en woonomgeving in Denderleeuw.

Met de ontwikkeling van Wolfsgracht, een gebied van 13 hectare, willen de gemeente en SOLVA breken met het traditionele verkavelingsverleden van de gemeente. Het aanwezige woonweefsel in Denderleeuw strekt zich immers over bijna de helft van het grondgebied uit. Dit zorgt voor een gebrek aan groene publieke ruimte en dit weegt op de woon- en leefkwaliteit.

Masterplan met bredere visie

Via een Open Oproep via het Team Vlaams Bouwmeester (een primeur voor SOLVA) schreven SOLVA en de gemeente samen een opdracht uit voor het uittekenen van een masterplan en ontwikkelingsstrategie voor dit gebied.

De grootste uitdaging van de opmaak van dit masterplan zit in de combinatie van ruimte aansnijden om kwalitatieve woongelegenheden te realiseren en vrijwaren van de open ruimte van het projectgebied.

Dit plan moet daarbij kaderen in een bredere ontwikkelingsstrategie, die de algemene verbetering van de kwaliteit van de leef- en woonomgeving in Denderleeuw kan aansturen. In dit opzicht moet het een toonaangevend plan worden voor de hele omgeving, zowel op stedenbouwkundig vlak als op vlak van duurzaamheid.

Het uiteindelijke masterplan zal ten slotte ook in een haalbare ontwikkelingsstrategie gegoten moeten worden.

Sterk ontwerpteam

Eind april koos een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van SOLVA, de gemeente en het Team Vlaams Bouwmeester, 5 ontwerpteams uit meer dan 130 ingediende dossiers (waarvan 26 ontvankelijk verklaard). Zij werden geselecteerd op basis van algemene ontwerpmatige deskundigheid, vakbekwaamheid en relevante ervaring.

Deze vijf teams zullen dit najaar hun ontwerpend onderzoek met bijhorende offerte voorstellen. In het vroege voorjaar van 2021 beslist de jury, aangevuld met een extern jurylid, wie de uiteindelijke laureaat wordt die het masterplan mag ontwerpen.
 

Wolfsgracht Denderleeuw
Wolfsgracht Denderleeuw - spoorweg
Wolfsgracht wandelpad

Foto's: Tim Van de Velde