Versnelling hoger voor lokaal woonbeleid

  • 29 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn 19 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een samenwerking aangegaan om in clusters het lokale woonbeleid naar een hoger niveau te tillen. Deze intergemeentelijke samenwerking kadert in de goedkeuring van een subsidiedossier dat werd ingediend door intercommunale SOLVA. De subsidies zorgen voor extra personeel voor de clusters van gemeenten om divers en betaalbaar wonen, een kwalitatiever woningpatrimonium en een lokaal woonloket een grote stap dichterbij te brengen.

SOLVA diende in de zomer van 2019 een subsidieaanvraag in bij Wonen-Vlaanderen voor de oprichting van 6 clusters van steden en gemeenten die gaan samenwerken rond lokaal woonbeleid. In december 2019 werd aan SOLVA bevestigd dat meer dan 4 miljoen euro subsidies voor 6 jaar naar Zuid-Oost-Vlaanderen komen om een kwaliteitsvol woonaanbod uit te bouwen.


Werken aan kwalitatief wonen

De intergemeentelijke samenwerking en bijhorende subsidies laten de gemeentes toe het lokaal woonbeleid professioneel en kwalitatief te gaan organiseren. De toetreding is bovendien kosteloos.

Door mee te stappen in deze samenwerking, engageren de gemeenten zich om een aantal verplichte activiteiten op vlak van wonen verder uit te werken en uit te voeren. Het gaat onder meer over werken aan divers en betaalbaar wonen, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en verdere uitbouw van een woonloket waar inwoners terecht kunnen voor allerlei vragen rond wonen. En dit alles met aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Weergave van de clustergemeenten die samenwerken rond wonen, 6 clusters in totaal

Aansturing vanuit SOLVA

Via het intergemeentelijk samenwerkingsverband zullen de clusters ook beroep kunnen doen op gekwalificeerd personeel vanuit SOLVA. De intercommunale richt momenteel een nieuw team Wonen op, waarbij voor elke cluster een adviseur lokaal woon- en energiebeleid wordt aangeworven die de gemeenten zal bijstaan in hun nieuwe taken rond wonen. Een technisch medewerker woningkwaliteit zal het team vervolledigen.

Saskia Van der Stricht, coördinator Klimaat, Energie en Wonen bij SOLVA: “Al bij de opmaak van de subsidiedossiers werd heel snel duidelijk dat deze bovenlokale aanpak een serieuze meerwaarde kan betekenen voor de regio. Enerzijds worden hierdoor expertise, goede voorbeelden en ervaringen uitgewisseld. Anderzijds wordt ook extra personeel ingezet in de gemeenten zelf. De start van een ongetwijfeld heel mooi verhaal voor Zuid-Oost-Vlaanderen, dat bovendien perfect aansluit bij de geformuleerde klimaatambities in de regio.”


Van start met drie pijlers

In eerste instantie ligt de focus op volgende 3 pijlers:

  • Inzetten op gemeente-overschrijdende dienstverlening
  • Uitrollen van woon- en energieloketten 
  • In kaart brengen van de lokale woningmarkt
     
Contact
Saskia Van der Stricht
Saskia Van der Stricht
coördinator klimaat, energie en wonen
053 60 77 01
0488 08 94 81