Ventileren en CO2-meetapparatuur

  • 4 juni 2021

Morgen krijgen we weer wat meer vrijheid. De deuren van de horeca, fitness en bedrijven gaan open. Maar … is de lucht daarbinnen wel gezond? En daarmee bedoelen we niet alleen virusvrij. Ook andere onzichtbare delen bezoedelen de binnenlucht. Denk maar aan CO2 of koolstofdioxide, ‘de sufmaker’. 

Veilig weer naar binnen

De horecarichtlijnen zijn de gids voor café en restaurantuitbaters. Je vindt ze op talrijke websites terecht, zoals deze van Horeca Vlaanderen.
Zweten en blazen in de fitness zorgt voor een verhoogde hoeveelheid CO2. Al dan niet met COVID-19 besmette aerosolen blijven in de atmosfeer rondzweven en kunnen in de longen binnendringen.

Op de werkvloer mogen 20% van de medewerkers tegelijk aanwezig zijn op hun ‘terugkomdagen’. Voor alle duidelijkheid: niet alle medewerkers zien dat zitten. Het is belangrijk om goed te bepalen wie echt nodig is op de werkvloer. Ook psychosociale ondersteuning kan welkom zijn.

Wat met de CO2 in de lucht?

CO2-monitoring is aangeraden in elke ruimte, zeker wanneer iedereen weer welkom is op de werkvloer. De toegelaten CO2-waarden vind je in de Codex en in de meer recente ‘Praktijkrichtlijn Binnenluchtkwaliteit in werklokalen’. De veilige bovengrens is 800 ppm (parts per million), maar je streeft best naar minder. De alarmdrempel ligt op 1200 ppm.

Een goed opgestelde CO2-meter is nu al verplicht in kapsalons, horeca en fitnesszalen met onvoldoende ventilatiemogelijkheden. Maar feitelijk is het een must op alle plaatsen waar mensen werkzaam zijn. In ruimtes met mechanische ventilatie voer je best ook een actief meetbeleid om bij te sturen waar nodig. Meer personen in een ruimte, bijvoorbeeld bij de terugkeer van alle medewerkers, vraagt om een hoger debiet aan verse luchtaanvoer.

CO2-meterZo kies en plaats je een CO2-meter

CO2-meters met led-aanduiding verdienen de voorkeur. De alarmwaarden van deze meettoestellen wijken af van wat de wetgever bepaalde. Een meetwaarde van < 900 ppm is een veilige waarde en geeft een groene kleurcode. Oranje geeft waarden tussen 900 en 1500 ppm: een signaal dat er geventileerd moet worden. Eens de waarde boven de 1500 ppm ligt, krijgt de rode ledlamp een alarmfunctie en moet de ventilatie op volle toeren gaan draaien.

Geef de CO2-meter een centrale plaats, zodat je van overal in de ruimte kan zien welke led actief is. Noteer de waarden en maak een grafiek of tabel op. Zo kan je de aanwezigen bewijzen dat je de nodige inspanningen voor een gezonde werkplek levert en opvolgt. Plaats de meter niet naast een deur of venster die soms opengaat. Dat zou de CO2-waarden verstoren.

Ideale waarden

Buitenlucht heeft een CO2-waarde van 400 à 500 ppm. In onze lokalen streven we naar een waarde die daar zo dicht mogelijk bij ligt. De CO2-waarde kan je niet linken aan de besmettelijkheid van corona. Lage CO2-waarden staan niet garant voor een lage besmettelijkheid. Wat wel vaststaat, is dat voldoende ventilatie het risico op een COVID-19-besmetting aanzienlijk doet dalen.


Wij meten voor u

Alle SOLVA preventieadviseurs die aangesteld zijn in je bestuur, beschikken over een eigen CO2-meter. Heb je zelf te weinig meettoestellen? Schakel hen dan in om metingen uit te voeren. Je contactpersoon kan dit voor je regelen.

CONTACT

Team Preventie GID PBW

E-mail:

GID@so-lva.be

Dienst Preventie en Welzijn op het Werk