Subsidiewerking SOLVA opgestart

  • 29 januari 2020

Lokale besturen staan vandaag voor een groeiend aantal uitdagingen. Binnen de eigen regio zijn 3 strategische beleidslijnen gedefinieerd waarop de komende jaren sterk zal worden ingezet: leefbare kernen, werk in eigen streek en het vrijwaren van open ruimte. Om dit te realiseren, wordt bijkomende financiering gezocht vanuit verschillende subsidiekanalen.

SOLVA is daarom op zoek gegaan naar een expert subsidies. Sinds januari 2020 is Renske De Bremme aan de slag als subsidioloog bij SOLVA. Zij zal niet enkel subsidieopportuniteiten voor uw lokaal bestuur detecteren en overdragen, maar zal ook de interne subsidiedossiers van SOLVA opvolgen en de rapportering voor haar rekening nemen.

Hoe kan de subsidioloog jouw lokaal bestuur ondersteunen?

Zij zal eerst en vooral detecteren welke subsidies interessant zijn. De subsidies kunnen worden toegekend vanuit verschillende instanties (Europa, Vlaanderen, Provincie, …).

Wanneer er een ad hoc-subsidieoproep is rond de thema's Klimaat en energie, Mobiliteit, Werk en economie, Ruimte en Wonen bezorgt de subsidioloog je per mail de belangrijkste informatie. De structurele subsidies zullen drie maal per jaar aan onze lokale besturen bezorgd worden in een SOLVA-subsidiegids.

Heeft u als bestuur interesse in één of meerdere van deze subsidieoproepen, dan mag u begeleiding verwachten van de subsidioloog. Hierbij wordt op 2 manieren gewerkt:

  • Voor structurele subsidies zal dit voornamelijk een doorverwijzing inhouden naar de subsidiërende instantie.
  • Bij ad hoc subsidies wordt niet alleen een aparte oproep verstuurd. De subsidioloog zal ook eventuele infosessies vanuit de subsidiërende overheid bijwonen en die informatie helder communiceren aan de besturen. 

De subsidioloog zal bovendien instaan voor opmaak van het subsidiedossier indien SOLVA zelf de aanvrager is of indien SOLVA partner is in het dossier.

Contact
Renske De Bremme
Renske De Bremme
expert subsidies
053 64 65 33
0473 65 14 73