Subsidies voor bestrijden energie-armoede en uitvoering klimaatplan komen naar de regio

  • 2 december 2020

Op het einde van 2020 komt nog goed nieuws naar SOLVA en Zuid-Oost-Vlaanderen. Maar liefst twee ingediende subsidiedossiers werden recentelijk goedgekeurd. Hiermee komen ongeveer 60.000 euro subsidies naar de regio om energie-armoede te bestrijden (project "Papillon") en klimaatacties uit te voeren (project "De Meerdoeners: klimaatambassadeurs in actie").

100 energieverslindende toestellen vervangen

Wasmachine

SOLVA diende samen met de partners Samenlevingsopbouw West- en Oost-Vlaanderen, Goed Wonen vzw en de vzw ABLLO bij de Provincie Oost-Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen. De subsidieoproep is beter bekend onder de naam Energieambassadeurs.

Het project dat werd ingediend en door de Provincie werd goedgekeurd, kreeg de naam "Papillon" en stoelt op een pilootproject van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Bosch.

Gezinnen die te kampen hebben met energiearmoede kunnen energiezuinige huishoudtoestellen (koelkasten, diepvriezers, wasmachines …) leasen voor een periode van 10 jaar. Zij betalen een maandelijkse huurprijs van ongeveer 7 euro, service en garantie inbegrepen. Het doel van Papillon is om in Zuid-Oost-Vlaanderen 100 energieverslindende toestellen te vervangen door energiezuinige toestellen. Dit resulteert niet alleen in CO2-reductie, maar ook in een wezenlijke financiële besparing voor de gezinnen die deelnemen.

De lokale OCMW's worden de spilfiguur in het project. Zij kunnen mensen toeleiden, met ondersteuning van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en SOLVA. Bovendien bestaat een deel van de dienstverlening uit vorming en samenkomsten voor gezinnen in energiearmoede om hen sterker te maken en de energiewinsten te optimaliseren. We rekenen hierbij ook op onze partners.

Het project gaat van start op 1 april 2021 en loopt twee jaar later af.


Klimaatambassadeurs in actie met burgerbudget

Klimaattafel Denderleeuw - copyright iso800

Ook het project ‘De Meerdoeners: klimaatambassadeurs in actie’, dat ingediend werd bij Omgevingskwaliteit - Samenwerking Oost-Vlaanderen (PDPO), werd goedgekeurd.

Drie Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten doen binnenkort mee met het project. In Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm wordt een participatietraject opgestart waarbij burgers een actieve rol en een budget krijgen voor de uitvoering van specifieke acties uit het klimaatplan. 

Burgerparticipatie gaat over overtuigen van onderuit, vanuit het enthousiasme en de mobiliserende kracht van burgers, jongeren, verenigingen in hun eigen straat, buurt of gemeente. Tijdens de opmaak van het klimaatplan in het kader van het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” werden burgers en middenveld betrokken via de klimaattafels: ze konden meedenken over goede acties. Dit project gaat nog een stapje verder en betrekt burgers bij de uitvoering ervan.

Tijdens een begeleidingstraject van ongeveer 10 maanden kunnen de “Meerdoeners” binnen een bepaald afsprakenkader 1 tot 3 acties opzetten en uitvoeren. Hiervoor is een budget van in totaal 7.500 euro voorzien. De burgers worden tijdens het traject door een participatiebureau geïnformeerd, opgeleid en gecoacht.

“De Meerdoeners” sluit aan bij een Top 20-maatregel uit het klimaatplan want zet in op burgerparticipatie om het draagvlak voor het klimaatactieplan te verbreden. De bedoeling is om na het participatietraject te komen tot 'zelfsturende teams': de klimaatambassadeurs. Samen met de gemeente wordt bekeken of een blijvend burgerbudget mogelijk is waarmee in de nabije toekomst nog andere acties kunnen worden uitgevoerd: door en samen mét burgers. Het project wordt gefinancierd door het Plattelandsloket, maar ook de gemeenten en SOLVA dragen bij. 

Ondertussen loopt een analoge subsidieaanvraag ‘De Meerdoeners+’ bij VVSG, waarvoor de steden Geraardsbergen, Ninove, Zottegem en Oudenaarde en de gemeente Lede interesse toonden. We hopen hierover meer nieuws te krijgen voor het einde van dit jaar.

Foto bij De Meerdoeners: © iso800