Sint-Lievens-Houtem - Marktplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2008 - ...

Opdrachtgever

SLH

Ligging

Marktplein in Sint-Lievens-Houtem

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Omschrijving

Op het marktplein van Sint-Lievens-Houtem zijn verspreid over verschillende opgravingscampagnes sporen teruggevonden van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Het gaat hier in hoofdzaak om kuilen die in relatie kunnen staan met het gebruik van de plek als markt. Een opvallende vondst is een oventje, vermoedelijk uit de late middeleeuwen. De functie ervan is vooralsnog niet geheel duidelijk. In de noordoostelijke hoek van het markplein zijn de funderingen van een schepenhuisje blootgelegd. Dit gebouw gaat vermoedelijk terug tot de 17de eeuw en geldt als het toenmalige ‘gemeentehuis’.