Samen naar een "Gemeente voor de toekomst"

  • 17 augustus 2020

Het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen doen opnieuw samen een oproep voor lokale projecten, ‘Gemeente voor de Toekomst’.

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig. 

Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor het project nodig. Kan jij met je project wat financiële steun gebruiken, doe dan zeker een aanvraag! 

VOORWAARDEN

Wat

Een project van ‘Gemeente voor de Toekomst’ stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.

De focus ligt op lokale projecten met een aantoonbaar milieueffect rond een of meerdere thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik.

Wie

Lokale besturen kunnen zelf geen aanvraag indienen maar wel partner zijn in een project. De aanvraag mag komen van lokale verenigingen (milieu, sport, jeugd, cultuur…), lokale milieuraden, scholen, instellingen, buurtcomités of informele groepen.

Wanneer

De uiterste indieningsdatum is 12 oktober 2020. Je kan financiële steun ontvangen tot 2500€. 

Lokale besturen kunnen deze oproep bekend maken bij hun inwoners, verenigingen, scholen en buurtcomités.

INSPIRATIE
Op de site van vind je meer informatie en inspirerende voorbeelden van lokale projecten die samen werk maken van een gemeente voor de toekomst.