RUP in opmaak voor realisatie nieuwe voetbalaccommodatie Lierde

  • 7 april 2020

De gemeente Lierde heeft SOLVA gevraagd een oplossing te zoeken voor de verouderde voetbalaccommodatie in de gemeente. Hiertoe keurde de gemeente in de zitting van 25 november 2019 de 2e partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Lierde goed. Nu ook de deputatie de herziening bij besluit van 30 januari 2020 heeft goedgekeurd, kan de gemeente overgaan tot de opmaak van een gemeentelijk 'ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Voetbal' dat de realisatie van een nieuwe voetbalaccommodatie planologisch mogelijk maakt.

Er diende immers een oplossing gevonden te worden voor de verouderde infrastructuren en de gedeeltelijke zonevreemdheid van de twee nog actieve voetbalclubs in de gemeente.

Gezien een clustering aan de openlucht recreatiezone aan het gemeentehuis ruimtelijk niet meer mogelijk was, werd een locatieonderzoek gevoerd. De zoekzone 13 aan de Tempel-Bergstraat, dat ook de bestaande voetbalterreinen in Sint-Martens-Lierde omvat, werd weerhouden als best geschikte zone voor de inplanting van een voetbalaccommodatie voor de hele gemeente.