Provinciale groepsaankoop groene stroom met Belgisch kantje

  • 25 juni 2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen ook in 2019-2020 een groepsaankoop groene stroom. Het totaal aantal inschrijvingen daalde lichtjes voor zowat alle gemeenten in onze provincie. Zuid-Oost-Vlaanderen was goed voor 20% van het totale aantal inschrijvingen. Een gedetailleerd overzicht per gemeente is hier terug te vinden.

Deze editie kende sowieso een primeur: de groene stroom is voor 100% Belgisch! Van de (afgerond) 58.000 inschrijvers hebben 34.000 huishoudens en bedrijven het aanbod geaccepteerd. Dit betekent een acceptatiegraad van 58,6%, terwijl deze de voorbije jaren op zo'n 50% landde. De groepsaankoop blijkt dus nog altijd een effectief middel om prijs- en klimaatbewust met energie om te gaan.

Uiteraard heeft corona ook hier parten gespeeld. Door de verplichte sluiting van de gemeentelijke loketten, viel een belangrijk contactpunt plots weg. De gemeenten hebben dit opgevangen door snel te schakelen en telefonische contacten in te zetten. Ook de deadline om in te tekenen werd verlengd.

Resultaten groepsaankoop groene stroom POV 2019-2020