Oudenaarde - Bruwaan Noord - Eine

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019 - ...

Opdrachtgever

logo stad Oudenaarde

Ligging

gebied afgebakend door Hoge Bunder, Molenstraat, N60.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
20201216-_MG_8643.jpg
20201216-_MG_8652.jpg
20201216-_MG_8660-bewerkt.jpg
20201216-_MG_8674.jpg
Atlas der Buurtwegen.jpeg
Luchtfoto 1971.jpeg
Vandermaelen.jpeg
Villaretkaart.jpeg
Foto's copyright SOLVA & Dirk Wollaert
Omschrijving

De stad Oudenaarde wenst een industrieterrein te ontwikkelen op de onbebouwde percelen gelegen tussen de Westerring, Hoge Bunder en de Molenstraat. Het projectgebied bevindt zich buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt door een lage densiteit aan historische bebouwing. In een bureaustudie zal vooral de landschappelijke historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en de impact van de geplande werken onderzocht worden. Dit bureauonderzoek gaat ook na of verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige gegevens. Er zal ook een metaaldetectieonderzoek uitgevoerd worden. Het projectgebied situeert zich immers in het zuidoosten van een zone die gekarteerd staat als slagveld op het historisch kaartmateriaal. Het betreft de slag bij Oudenaarde in 1708, die kadert in het internationaal conflict van de Spaanse Successieoorlog (1701-1013).

Film
Contactpersoon
Arne Verbrugge
archeoloog
053 73 74 29
0496 52 05 57