Oproep kandidaten expertenpool regionale kwaliteitskamer

  • 18 februari 2019

Ruimtelijke vraagstukken en vergunningsdossiers draaien steeds vaker rond inbreiding en kernversterking. Hoe kunnen we projecten en dossiers benaderen zonder de identiteit van een kern aan te tasten? Dit zijn vraagstukken waar lokale besturen, maar ook projectontwikkelaars mee te maken krijgen. Een multidisciplinaire aanpak en een externe kijk kunnen hierbij interessant en aangewezen zijn. Om tot kwalitatieve projecten te komen, zoekt de nieuwe kwaliteitskamer van de Oost-Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, SOLVA en Veneco naar experten.

Streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco bundelen de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen. Hiervoor richten ze het samenwerkingsverband VakWeRK op, waarbij WeRK staat voor ‘Werken aan ruimtelijke kwaliteit’. Het ondersteuningsaanbod bestaat o.a. uit de oprichting van een regionale kwaliteitskamer en het aanleggen van een expertenpool.

Lokale besturen signaleren immers dat zij hierbij nood hebben aan deskundig onderbouwd advies. Ook private ontwikkelaars kunnen hier baat bij hebben. Als verlengstuk van de lokale besturen voelen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden goed aan welke ondersteuning hun gemeenten nodig hebben om tot kwalitatieve projecten te komen. De doelstelling is om het lokale niveau te versterken, kennis uit te wisselen en de expertise te verhogen. 

Gezocht: ervaren kandidaat-leden

De drie streekontwikkelingsintercommunales lanceren, met de steun van het Team Vlaams Bouwmeester, een oproep voor experten die deel willen uitmaken van de expertenpool en de kwaliteitskamer. Kandidaat-leden met ervaring en autoriteit in één van de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische kennis en financiële kennis, kunnen uiterlijk tot woensdag 20 maart 2019, 16u00 hun kandidatuur indienen.

De kandidatuur omvat:

  • Een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae, getuigschriften en diploma’s;
  • Een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in de expertisegebieden architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, mobiliteit, duurzaamheid, onroerend erfgoed, juridische en financiële kennis.

Kandidaat-leden bezorgen hun motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio bij voorkeur per e-mail aan kwaliteitskamer@vakwerk.eu of schriftelijk aan de intercommunale Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. De postdatum heeft bewijskracht.

Het functieprofiel en bijkomende info kunt u hier raadplegen:

docx bestand2019-02-18 Online Oproep experten_functieprofiel.docx (1.16 MB)

Lancering kwaliteitskamer

De kwaliteitskamer wordt gelanceerd op 4 april 2019, van 10u tot 13u, op de site van het woonproject ‘Hoedhaar’ te Lokeren. De geselecteerde experten worden uitgenodigd om op dit lanceringsevent aanwezig te zijn. 

Meer info

Voor meer info over deze oproep kunt u contact opnemen met Tina Verschueren van de intercommunale Veneco, 09/218.99.42 of mailen naar tina.verschueren@veneco.be.

foto  oproep experten kwaliteitskamer
foto oproep experten kwaliteitskamer
foto oproep experten kwaliteitskamer