Opgraving Ninove Doorn Noord afgerond

  • 12 oktober 2020

Eind juli 2020 zijn de opgravingen op Doorn Noord afgerond. De archeologen kunnen tevreden terugblikken op een reeks mooie resultaten uit diverse tijdsvakken.

De oudste sporen zijn twee grote grafheuvels uit het finaal-neolithicum (ca. 4500 jaar geleden). Uit de daaropvolgende periode (ca. 3000 jaar geleden) zijn verschillende kuilen aangetroffen, die vaak nog stukken huisraad bevatten. Verder onderzoek zal hun functie en relatie tot de nabijgelegen grafheuvels duidelijk moeten maken.

In de Romeinse periode (2de eeuw na Chr.) ontstaat op deze plaats een kleine nederzetting die bestond uit verschillende woonhuizen, kuilen, wegen, grachten en begraafplaatsen. Het meest opvallende element was de overvloedige aanwezigheid van metaalslakken. Metallurgie en/of de reductie van ijzer speelde duidelijk een belangrijke rol binnen de nederzetting. Waar men de grondstof vandaan haalde en wat er precies mee gebeurde, zal in verdere onderzoeken worden uitgeklaard.

Ten slotte konden ook de resten van drie militaire legerkampen onderzocht worden. De oudste kampen dateren uit 1692 en 1693 en zijn te kaderen binnen de Negenjarige Oorlog. Het volledige leger van de geallieerden kampeerde dan te Ninove. Een jonger kamp situeert zich in 1745, tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. Deze keer wordt het de kampplaats van het Franse leger. Het is voor het eerst dat dergelijke legerkampen op deze schaalgrootte archeologisch onderzocht konden worden waardoor de opgraving kon rekenen op heel wat internationale belangstelling.

 

Meer info op de projectpagina van Ninove Doorn Noord (Hof Ter Groeninge)