Ontmoet onze intergemeentelijke klimaatmedewerkers

  • 16 november 2020

SOLVA heeft in oktober Emilie De Witte en Stien De Cock als klimaatmedewerkers aangeworven. Hierdoor bestaat het (volledig vrouwelijke) SOLVA-klimaatteam nu uit drie intergemeentelijke klimaatmedewerkers en een coördinator. De klimaatmedewerkers zullen bovenlokale acties initiëren en uitwerken en de gemeenten ondersteuning geven bij de uitvoering ervan. 

In sommige gemeenten of steden bleek onvoldoende capaciteit en expertise aanwezig om de vele klimaatacties uit het klimaatplan lokaal uit te voeren. In die gemeenten gaan de klimaatmedewerkers gedetacheerd aan de slag. De expertise vanuit SOLVA en de ervaring die de klimaatmedewerkers opdoen bij de andere gemeenten, zijn hierbij grote troeven.

Nadat Caroline Vlaeminck in juli al bij SOLVA in dienst kwam, bleken ook Emilie De Witte en Stien De Cock de meest geschikte kandidaten uit de verdere sollicitatieprocedure. 

Waar gaan de klimaatmedewerkers aan de slag?

In totaal zullen 7 van de 21 gemeenten gebruik maken van een intergemeentelijke klimaatmedewerker van SOLVA. 

Caroline, Emilie en Stien blijven ook halftijds bij SOLVA werken om hun expertise onderling te kunnen delen en de gemeenten nog beter te ondersteunen.

 In welke gemeenten gaan de klimaatmedewerkers aan de slag

Meer info over wat de dienstverlening van SOLVA rond Klimaat en Energie.