Ninove - Beverstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Logo Ninove

Ligging

gebied tussen de Beverstraat en de Kaardeloodstraat.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
P1000727.JPG
P1000801.JPG
P1000953.JPG
P1000481 (1).JPG
P1000701.JPG
P1000720.JPG
De Deyn.jpg
Ferraris.jpeg
Foto Beverstraat 19.jpg
IMGP0900.JPG
Omschrijving

De stad Ninove wenst een groene doorsteek te creëren tussen de Beverstraat en de Kaardeloodstraat. Daarvoor wordt eerst de huidige bebouwing gesloopt en de verharding uitgebroken. De opengemaakte ruimte wordt vervolgens ingericht als groene doorsteek.

Het bureauonderzoek toonde aan dat er een hoog potentieel is op het aantreffen van archeologische sporen binnen het projectgebied. De archeologische, historische en cartografische gegevens wijzen op de interessante locatie, die sinds de 11de en 12de eeuw en mogelijk reeds vroeger deel lijkt uit te maken van de oude bewoningskern. Het westelijk deel van het projectgebied heeft mogelijk lang als onbebouwde tuin bestaan, doorsneden van noord naar zuid door de Beverbeek. Het bureauonderzoek werd aangevuld met een proefputtenonderzoek, wat aantoonde dat in het tuingedeelte en het bebouwde deel aan de Kaardeloodstraat het potentieel voor archeologische kennistoename binnen het gabarit van de werken nihil is.
Daarentegen kunnen ter hoogte van het huis aan de Beverstraat wel archeologische lagen bewaard zijn, die bij de geplande werken eventueel net wel/net niet kunnen geraakt worden. In deze zone wordt werfbegeleiding geadviseerd in het programma van maatregelen. De woning dateert uit de 19de eeuw, maar het is in principe mogelijk dat (delen van) deze woning misschien nog op een oudere structuur terug gaan. Bijkomend zal daarom de sloop van het huis begeleid worden, zodat eventuele bovengrondse sporen van historische bebouwing, mochten deze nog aanwezig zijn, kunnen geregistreerd worden.

Tijdens de werfbegeleiding kwamen muren en vloeren van een laatmiddeleeuwse vakwerkwoning, die een aantal keer is afgebrand, aan het licht. De verschillende verbouwingen van de woning zijn geregistreerd en zullen inzicht verschaffen in de bouwevolutie op dit perceel.