Nieuws

  • 29 januari 2020

Versnelling hoger voor lokaal woonbeleid

Sinds 1 januari 2020 zijn 19 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een samenwerking aangegaan om in clusters het lokale woonbeleid naar een hoger niveau te tillen. Deze intergemeentelijke samenwerking kadert in de goedkeuring van een subsidiedossier dat werd ingediend door intercommunale SOLVA.
  • 29 januari 2020

Plannen voor sterke detailhandel in Erpe-Mere en Brakel

SOLVA | Streekoverleg zet in samenwerking met UNIZO haar expertise in om een sterk detailhandelsbeleid uit te bouwen in de Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten.
Gouden confetti
  • 20 december 2019

Subsidiedossiers De Bouwdoos en IGS Wonen goedgekeurd

2019 kon niet beter eindigen voor SOLVA en Zuid-Oost-Vlaanderen. Maar liefst twee ingediende subsidiedossiers werden op het einde van het jaar nog goedgekeurd.
Veiligheidshekken en -kegels
  • 29 januari 2020

Aankondiging Dag van de Veiligheid - 28 april 2020

Op dinsdag 28 april 2020 organiseert het team Preventie van SOLVA ‘De dag van de veiligheid’.
  • 8 januari 2020

Nieuwe toekomst voor parochiekerken

Nu kerken steeds minder vaak gebruikt worden voor de eredienst en dit ook door minder bezoekers, staan kerkfabrieken en gemeentebesturen voor de grote uitdaging om de toekomst van de parochiekerken op hun grondgebied te gaan bepalen.
Bord autodelen
  • 17 december 2019

Regionaal elektrisch autodelen op komst

In 2020 wordt op minstens acht locaties in de regio Aalst-Vlaamse Ardennen elektrische deelwagens gelanceerd.
  • 29 januari 2020

Studie extra ruimte voor bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen in Oudenaarde

SOLVA onderzoekt momenteel voor de stad Oudenaarde welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid en dit binnen de contouren van de bestaande bedrijventerreinen. Het is een vervolgtraject op de ruimtelijk-economische studie die in 2018 werd uitgevoerd.
De foto's van elk personeelslid verwerkt in de cijfers 2020
  • 8 januari 2020

Eén jaar = 366 opportuniteiten

  De SOLVA-collega's wensen u een succesvol 2020. We kijken er naar uit om in dit bijzondere jaar samen met u alle kansen te grijpen.
Thuis in de toekomst
  • 16 december 2019

Hoe willen inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen wonen?

De Vlaamse overheid ontwikkelde de tool 'Thuis in de Toekomst' om het woongedrag van gezinnen in beeld te brengen. Deze tool laat de Vlaming stilstaan bij het wonen in de toekomst. De tool biedt inwoners: