Nieuws

Logo Sure2050
  • 9 oktober 2019

Verduurzamen gemeentelijk patrimonium

De gemeenten Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Haaltert hebben zich kandidaat gesteld om het opleidingsprogramma te volgen in kader van Sure 2050.
School met zonnepanelen op het dak
  • 9 oktober 2019

Zonnepanelen plaatsen op het dak van scholen

Energiezuinige schoolgebouwen zijn de gebouwen van de toekomst. Investeren in zonnepanelen die hernieuwbare energie opwekken, levert tweemaal winst op:    1. Een blijvende CO2-reductie, wat goed is voor het klimaat;
Landscap door.grond
  • 1 oktober 2019

Landschap door.grond

In samenwerking met het Provinciaal Archeocentrum Velzeke organiseert SOLVA de tentoonstelling ‘Landschap door.grond’.
Cover milieucontract extra projecten 2019
  • 9 oktober 2019

Nieuwe klimaatprojecten in milieucontract Provincie

Zes nieuwe klimaatprojecten geven uitvoering aan lokale klimaatplannen! 
Grafiek Energie-ID
  • 9 oktober 2019

Meten is weten

De belangrijkste CO2-uitstoot in onze regio is afkomstig van de verwarming van gebouwen (47%) en van mobiliteit (29%).
Woonomgevingsplan Haaltert - overzicht kernen en linten
  • 7 augustus 2019

Woonomgevingsplan Haaltert: concreet instrument voor hogere woonkwaliteit

De gemeente Haaltert heeft SOLVA de opdracht gegeven om een woonomgevingsplan op te maken. Dergelijk plan reikt de gemeente de nodige concrete handvaten om haar woonbeleid op stedenbouwkundig vlak beter te sturen en een duurzamer woonpatroon te realiseren. 
Mensen die een pijl vormen
  • 9 oktober 2019

De burgerschool komt naar Oost-Vlaanderen

Energiecoöperaties, Repair Cafés, gereedschapsbibliotheken, kinderfietsdeelsystemen, initiatieven rond lokale voeding... worden vaak opgezet door ondernemende burgers.
Dim je energiekosten, ga langs bij jouw Energiehuis
  • 9 oktober 2019

Uniek woon- en energieloket in jouw buurt

De nieuwe taakstelling van de Energiehuizen zorgt ervoor dat burgers er sinds dit jaar niet enkel terecht kunnen voor een renteloze energielening maar ook voor vragen in verband met energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.
  • 16 juli 2019

Tweede oproep voor vestiging op duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord - Ninove

Tot 31 augustus 2018 konden geïnteresseerden zich kandidaat stellen om zich te vestigen op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove.