Nieuwe ZieZo-brochure: overzicht van herstellings- en onderhoudsregels voor de huurwoning

  • 7 juli 2021

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een eengemaakte en herwerkte versie van het “ZieZo!... Handig boekje voor huurders” uitgebracht. Het boekje kent nog dezelfde typische opmaak, maar kan voortaan gebruikt worden voor zowel private als sociale huur.

De brochure biedt een overzicht van de regels die huurders en verhuurders moeten naleven bij het begin van en tijdens de huurovereenkomst. Daarnaast is er ook een opsomming van de verschillende herstellingswerken waarvoor de verhuurder en huurder instaan. Je vindt er ook een overzicht van onderhoudswerken, en wie voor welke werken verantwoordelijk is.

De ZieZo-brochure wordt zowel digitaal als op papier verspreid. Naast de eenvormige versie die de Vlaamse overheid uitbrengt, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren ervoor kiezen om een aangepaste versie uit te brengen.