Mobipunten van de toekomst

  • 8 april 2020

Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor economie en innovatie, heeft aan de stad Aalst een budget van 205.000€ toegekend om samen met Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove en met ondersteuning van intercommunales SOLVA en Leiedal een project te realiseren ingediend in het kader van de oproep City of Things. Volgende vraag staat hierin centraal: hoe kunnen we de kennis van vandaag gebruiken voor de mobipunten van de toekomst?

Via deze oproep voorziet de Vlaamse overheid middelen om alle Vlaamse steden en gemeenten de kans te geven aan de slag te gaan met smart city-toepassingen. Dat kan gaan van slim parkeren tot efficiënt energieverbruik, kortom initiatieven om het leven aangenamer en duurzamer te maken.

24 projecten werden ingediend, waarvan uiteindelijk 13 projecten werden goedgekeurd in 9 steden en gemeenten.

Er gaat hiervan alvast een budget van 205.000€ naar onze regio, namelijk voor het project 'Internet of Things gestuurde mobipunten'. De stad Aalst gaat hierin samen met de omliggende steden en gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove en met ondersteuning van de intercommunales SOLVA en Leiedal op zoek hoe de kennis van vandaag gebruikt kan worden voor de mobipunten van de toekomst.

Met data die (deel)fietsen, (deel)wagens, e-steps, parkeersensoren, … vandaag verzamelen wordt een analysemodel ontwikkeld om de inpassing van mobipunten in het mobiliteitsnetwerk te sturen, te objectiveren en te evalueren.

Momenteel is de aanbestedingsprocedure voor een extern bureau lopende. Een eerste werksessie was gepland eind maart maar is wegens de omstandigheden uitgesteld.

Het project kan rekenen op de ondersteuning van Mobipunt vzw, een consortium van Taxistop, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte dat het concept mobipunten lanceerde in Vlaanderen en de Vlaamse klankbordgroep mobipunten aanstuurt.