Meten is weten

  • 9 oktober 2019

De belangrijkste CO2-uitstoot in onze regio is afkomstig van de verwarming van gebouwen (47%) en van mobiliteit (29%).

Daarom willen we gezinnen, bedrijven, scholen en organisaties op weg zetten om energie te besparen, te kiezen voor duurzame energie, meer duurzame verplaatsingen te doen en te consuminderen.

Via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen werd een abonnement genomen op de energiemonitoringtool Energy-ID. Op de pagina van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen kan elke burger, school, vereniging, bedrijf een account aanmaken en gratis verbruiksgegevens van hun woning of gebouw opvolgen. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om subgroepen aan te maken (vb. in het kader van een campagne, een scholengroep etc).

Communicatie via onze website, Facebookpagina etc. volgt.