Aan de slag met het meldpunt ‘discriminatie op de huurmarkt’

  • 23 augustus 2021

Sinds 2020 zijn lokale besturen verplicht een meldpunt in te richten voor discriminatie op de private huurmarkt. De bedoeling is vooral dat mensen ergens terecht kunnen met hun klacht, en dat gegronde klachten bij Unia terechtkomen. SOLVA geeft je graag raad over de juiste aanpak en over de verplichtingen naar Wonen-Vlaanderen toe. We zetten je alvast op weg met enkele eenvoudige tips.

Taken van het meldpunt

Mensen die op de huurmarkt gediscrimineerd worden, moeten op het meldpunt terechtkunnen met hun verhaal. Dat mag aan het bestaande woonloket zijn maar het kan evengoed telefonisch, op afspraak of via andere persoonlijke communicatiemiddelen.

Luisteren naar de cliënt, het verhaal structureren, en bepalen of er effectief sprake is van discriminatie in de zin van de wetgever. Dat zijn de eerste taken van de medewerker op het meldpunt.

Als er sprake is van discriminatie moet de medewerker de cliënt naar Unia leiden. Gediscrimineerde cliënten kunnen er een online melding doen. De meldpuntmedewerker kan hen daarbij helpen indien nodig.

Verplichtingen Wonen-Vlaanderen

Lokale besturen moeten voortdurende inspanningen leveren om het meldpunt bekend te maken. Via welke kanalen je dat doet, kies je zelf: website, nieuwsbrief, sociale media, stadsmagazine …

Verder moet je jaarlijks een overleg organiseren met professionelen die mensen begeleiden met een verhoogd risico ‘discriminatie op de huurmarkt’. Dat zijn bijvoorbeeld woonbegeleiders bij het OCMW, CAW, welzijnsschakels … Zij kunnen slachtoffers wijzen op het bestaan van het meldpunt. Vraag gerust aan je adviseur lokaal woon- en energiebeleid hoe je dit best aanpakt.

Voor de jaarlijkse rapportering aan Wonen-Vlaanderen moet je bijhouden hoeveel mensen je begeleid hebt tijdens het werkingsjaar en wanneer en met welke organisaties je hebt overlegd. Je kan hiervoor deze spreadsheet gebruiken.

Meer info over het actieplan 'antidiscriminatie op de huurmarkt' en handige brochures vind je op de website van Wonen-Vlaanderen.