Lede - RUP Lokaal bedrijventerrein Oordegem

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand
Situering

Gebied tussen Grote Steenweg en Stichelendries

Fase

3

Ligging

 

Planopzet

SOLVA is door de gemeente Lede aangesteld als ontwikkelaar van de uitbreiding van de KMO-zone te Oordegem. Een eerste stap bestaat uit het creëren van de nodige planologische ruimte voor de bedrijvigheid. Het betreft hier een ruil van de planologisch bestaande, doch niet ontwikkelde KMO-zone Keiberg.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053 73 74 20
0474 73 94 73