Landbouw als partner in adaptatie

  • 15 juni 2018

De landbouwsector is niet alleen een belangrijk slachtoffer van de klimaatverandering, maar ook een uitgelezen partner bij de aanpak ervan. Een goed bijgewoonde infosessie eind mei bracht de landbouwers uit Brakel essentiële inzichten, uitdagingen en opportuniteiten bij.

Zo kunnen dalende inkomsten door schade aan de oogsten, bodemverlies door erosie, plagen en ziektes bij vee door hitte, … een hak gezet worden door de biodiversiteit te versterken, waterinfiltratie te bevorderen, teeltplannen te wijzigen of erosiewerende dammen aan te leggen.

Vanuit verschillende hoeken (Provincie, Vlaamse Landmaatschappij) is bovendien financiële steun mogelijk om projecten te realiseren die de landbouwsector weerbaarder maakt tegen adaptatie.

 

Programma en presentaties van de infosessie van 30 mei: