Kwaliteitskamer VakWeRK

De Kwaliteitskamer draait op volle toeren

Groepsfoto ondertekening Vakwerk

Op donderdag 4 april 2019 lanceerden de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, SOLVA en Veneco het samenwerkingsverband ‘VakWeRK’.  

Deze kwaliteitskamer heeft tot doel de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen. VakWeRK adviseert rond concrete projecten en stelde hiervoor een multidisciplinair team samen van 6 experten.

Dit is de vergaderkalender voor 2020:

  • vrijdag 21 februari
  • vrijdag 20 maart
  • vrijdag 8 mei
  • vrijdag 12 juni
  • vrijdag 25 september
  • vrijdag 16 oktober
  • vrijdag 20 november
  • vrijdag 11 december

Telkens van 9.00u tot 13.00u. De vergaderlocatie wordt vastgelegd in functie van de aangemelde dossiers.

Projecten aanmelden bij de Kwaliteitskamer VakWeRK

Lokale besturen die een project wensen aan te melden voor de eerstvolgende kwaliteitskamer, kunnen hiervoor contact opnemen met het lokaal aanspreekpunt binnen hun intercommunale. 

Aanmelding van dossiers dient te gebeuren ten laatste drie weken voor de bijeenkomst van de Kwaliteitskamer.

pdf bestandLeidraad aanmelding projecten Vakwerk.pdf (85 kB)

Via de Kwaliteitskamer VakWeRK werken aan ruimtelijke kwaliteit

‘WERK’ staat voor ‘Werken aan Ruimtelijke kwaliteit’. Kwaliteit komt niet zomaar tot stand. Het is het resultaat van een constructieve samenwerking en open communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van een kwalitatief project.

‘VAK’ heeft een gelaagde betekenis. Enerzijds vereist het vakmensen om tot kwalitatieve projecten te komen. Anderzijds is er, als aanvulling op de lokale expertise, nood aan externe deskundigen - vakmensen - om, in dialoog met bouwheren, ontwikkelaars en ontwerpers, plannen en projecten op een professionele en objectieve en onderbouwde manier te adviseren om de kwaliteit van de projecten en de meerwaarde voor de omgeving nog te verhogen.

 Alle info vindt u terug in deze folder:

pdf bestandFolder VakWeRK.pdf (1.4 MB)

logo vakWeRK - twee driehoeken
Aanspreekpunt voor SOLVA
ALEXANDER DE WIT

Alexander De Wit

alexander.de.wit@so-lva.be

T: 053 73 74 20

G: 0474 73 94 73