Klimaatplan in uitvoering

  • 19 november 2018

Eind september klommen 13 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen mee op de barricades voor het klimaat. Hiermee ijveren zij voor actie om de klimaatopwarming zoveel mogelijk tegen te gaan. De 13 lokale besturen poneerden tijdens een persconferentie een straffe stelling waar zij volledig achter staan.

Na de persvoorstelling werd het plan met de klimaatmobiel op een duurzame manier naar Brussel gereden om over te maken aan de Europese Commissie. 

KGZOV - klimaatmobiel

Dat de 13 steden en gemeenten het menen met hun engagement, blijkt duidelijk uit hun deelname aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen dat in 2017 werd opgestart. Samen met de projectpartners (13 lokale besturen, Provincie Oost-Vlaanderen, streekontwikkelingsintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) willen zij tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verminderen en onze regio weerbaar maken tegen de klimaatverandering.

Ambitieus plan
Na een jaar hard werken aan een klimaatplan voor de regio mag het resultaat gezien zijn. In totaal werden meer dan 68 maatregelen en 327 acties geformuleerd, zowel om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie), als om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan (adaptatie). Een flinke to do-lijst dus voor de gemeentebesturen, de inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen. Want alleen een gezamenlijke aanpak maakt het klimaatplan realistisch.
Een overzicht van alle maatregelen is alvast te vinden in de samenvattende brochure: pdf bestandKlimaatplan_brochure_DEF.pdf (1.01 MB).

Hoe gaan we dit plan uitvoeren? 
We maken alvast prioriteit van 20 maatregelen. Deze top 20 kozen we in functie van de grootste CO2 winsten, belangrijkheid en trekkersrollen die de gemeenten willen opnemen. Iedere stad of gemeente engageerde zich immers om voor 3 tot 5 maatregelen het voortouw te nemen en deze maatregelen ook te realiseren op hun grondgebied. 

De 3 projectpartners zullen daarbovenop grootschalige bovenlokale projecten ontwikkelen om zo meteen een versnelling hoger te kunnen schakelen in de uitvoering van dit ambitieuze plan.

Gemeenten aan zet
Jaarlijks produceren de 13 steden en gemeenten samen 850.000 ton CO2 of 3,9 ton CO2 per inwoner. En deze grote ecologische voetafdruk kan een pak kleiner. De lokale besturen nemen zelf het goede voorbeeld door de eigen gebouwen, het eigen wagenpark en de openbare verlichting zuinig te maken. Zij gaan nog een stap verder door een klimaattoets in te voeren bij het nemen van relevante beslissingen. Zo wordt altijd actie ondernomen in lijn met de doelstellingen uit het klimaatplan.

Daarnaast willen de lokale besturen hun inwoners, bedrijven, landbouwers, organisaties ook stimuleren om zelf klimaatgezonde keuzes te maken. Op de fiets naar het werk, kleiner gaan wonen, zonnepanelen op elk geschikt dak, energie-efficiënte bedrijfsgebouwen, … De steden en gemeenten staan alvast klaar met een pak maatregelen onder de arm om iedereen hierin te ondersteunen.

Doe ook mee!
Vanaf dit najaar gaan we met het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen over tot actie. Zit je net als alle projectpartners op hete kolen om het plan effectief mee te realiseren? Maak je dan als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer bekend op klimaatgezond@so-lva.be en ga mee op weg naar een klimaatgezonde regio.

 
Bekijk hier het filmpje met toelichting over de te besparen CO2 :

 

Lees hier het volledige klimaatplan:

 

KGZOV - klimaatplan2