Infosessie Noodkoopfonds - projectoproep 2021

 • 23 augustus 2021

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap lanceert midden september een tweede projectoproep in het kader van het Noodkoopfonds. Om onze steden en gemeenten te informeren over de nieuwe voorwaarden, organiseert SOLVA een online infosessie. Tijdens de sessie delen we niet alleen praktische informatie, maar lichten sprekers uit Geraardsbergen en Ninove ook hun ervaringen uit de oproep van vorig jaar toe.  

 

 

Optimalisatie regelgevend kader

Voor deze tweede projectoproep optimaliseerde de Vlaamse regering het regelgevend kader rond het Noodkoopfonds. 

 • De maximale kredietlijn van 1,8 miljoen euro, het bedrag van 30.000 euro van de noodkooplening en de maximale terugbetalingstermijn werden verhoogd. Dat biedt de mogelijkheid om meer noodkoopwoningen grondiger te renoveren.
   
 • Naast de renteloze kredietlijn wordt per noodkoopwoning een werkingsvergoeding van 500 euro voorzien om een aantal vaste kosten te dekken: de hypotheekstelling, het opmaken van een EPC-attest en de attesten waaruit blijkt dat de noodkoopwoning voldoet aan de normen inzake woonkwaliteit.
   
 • De noodkoper moet niet langer een gedeelte van de eventueel gerealiseerde meerwaarde afstaan als de woning van eigenaar verandert. 
   
 • Tot slot is een kwijtscheldingsregeling voorzien voor de OCMW’s. Daardoor is het financieel risico voor het OCMW beperkt, mits goed beheer. Er is voor deze oproep ook een samenwerking tussen verschillende OCMW’s mogelijk.

Gouden tip: Energiehuis SOLVA kan optreden als bouwverantwoordelijke.
 
Dien tijdig je project in, samen met je OCMW en eventuele partners. 

Deadline: 31 oktober 2021.  

Info over de projectoproep: www.energiesparen.be
 

Wil je een steunaanvraag indienen?

Schrijf nu in
voor onze online infosessie!

Donderdag 16 september
10.30 u. tot 12.00 u.

Programma

 • Algemene toelichting projectoproep
 • Ervaringsdeskundigen aan het woord: valkuilen en garanties op succes
 • Hoe ondersteunt SOLVA?
 • Q&A