Hoe zit dat met zonnepanelen en die terugdraaiende teller?

  • 13 augustus 2020

Wie zonnepanelen heeft geplaatst vóór 1 juli 2019 zal waarschijnlijk kunnen bevestigen dat hij/zij op een zonnige dag wel eens heeft gekeken hoe de teller terugdraait. 

Analoge elektriciteitsmeter

Dat is mogelijk dankzij de analoge meter. De stroom die je dankzij je zonnepanelen injecteert op het net, doet de meter fysiek terugdraaien waardoor deze effectief terugtelt. Op momenten dat je verbruik hoger is dan je productie, zal de meter gewoon verder tellen. 

Sinds 1 juli 2019 worden enkel nog digitale meters geplaatst. Hierbij zal je niet meer kunnen vaststellen dat deze ‘fysiek’ terug of verder draait maar de werkwijze volgt hetzelfde principe.

De digitale meter draait terug op een slimme manier. Deze meter houdt gedurende een periode van 12 maanden bij hoeveel stroom er wordt geïnjecteerd op het net en hoeveel stroom er wordt afgenomen van het net. Na 12 maanden, bij de jaarafrekening, wordt de balans opgemaakt. Wat geïnjecteerd werd, wordt afgetrokken van wat verbruikt werd. Op deze manier blijft het voordeel van de ‘terugdraaiende teller’ behouden. 

Bovendien biedt een digitale meter tal van mogelijkheden om je (sluimer)verbruik in kaart te brengen en bij te sturen.

Wie ten laatste op 31 december 2020 zonnepanelen in gebruik neemt, kan nog altijd 15 jaar genieten van een (digitale) terugdraaiende teller. Sommige, oudere installaties zullen die termijn van 15 jaar dus binnenkort bereiken. Voor andere installaties start de teller nu pas of moet deze nog beginnen tellen (de termijn van 15 jaar loopt vanaf de datum van het keuringattest).

Digitale elektriciteitsmeter

Heb je al zonnepanelen en nog een analoge meter?
Vóór 31 december 2022 zal ook bij jou een digitale meter geplaatst worden. Deze blijft digitaal terugdraaien tot de totale termijn van 15 jaar is verstreken.

Wil je je huidige analoge meter nu al laten vervangen door een digitale meter? Dit kan je aanvragen bij je netbeheerder, hou wel rekening met een extra kost. Wacht je tot je automatisch aan de beurt komt, dan gebeurt het gratis. Meer info op www.fluvius.be.

Tarieven en premies

Wie van de (analoge of digitale) terugdraaiende teller wil genieten, betaalt altijd het prosumententarief (nvdr: Dit is een capaciteitsvergoeding voor netgebruikers die zelf ook elektriciteit produceren. Sinds 1 juli 2015 wordt dit prosumententarief aangerekend via de factuur van de elektriciteitsleverancier). Dit wordt berekend op basis van het vermogen van je omvormer.
 
Wie na 31 december 2020 zonnepanelen in gebruik neemt, betaalt niet langer het prosumententarief. Je betaalt dan wel de netkosten op basis van de werkelijke afname, gemeten door de digitale meter.

Plaats je na 31 december 2020 zonnepanelen, dan kan je vanaf dan een eenmalige premie aanvragen. Deze premie is afhankelijk van de grootte van je installatie. In 2021 zal deze maximaal €1.500 bedragen, in de daaropvolgende jaren vermindert deze premie stelselmatig. Meer informatie via www.energiesparen.be

Zonnepanelen, een duurzame keuze voor onze leefwereld

De informatie in dit artikel, geschreven op 5 augustus 2020, is gebaseerd op de huidige stand van zaken. De VREG (Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) vecht de huidige voorwaarden van de terugdraaiende teller aan bij het Grondwettelijk Hof. Deze zaak is hangende en met mogelijke uitspraken werd in dit artikel geen rekening gehouden. 

Een man met veiligheidshelm op plaatst zonnepanelen op een dak

Bovenal mag het plaatsen van zonnepanelen niet belemmerd worden door al te ingewikkelde of onduidelijke regelgeving. 

Zonnepanelen zorgen voor groene stroom en helpen bij het beschermen van onze leefwereld. 

Daar kunnen jij, ik en iedereen alleen maar beter van worden.