Goedkeuring subsidiedossiers noodkoopwoningen

  • 18 november 2020

Geraardsbergen en Ninove kunnen beroep doen op net goedgekeurde subsidies vanuit het Noodkoopfonds om kwetsbare eigenaars te ondersteunen bij het energetisch renoveren van hun woning. Met ondersteuning van onder meer SOLVA werken zij nu een plan uit om renovatie van noodkoopwoningen vanaf 2021 financieel en bouwtechnisch te kunnen begeleiden. 

In 2019 keurde de Vlaamse Regering het Noodkoopfonds goed. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die bij gebrek aan betaalbare huurwoningen noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt. Vaak scoren deze woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid en bij gebrek aan financiële middelen is renovatie vaak niet haalbaar.

Met de middelen uit het Noodkoopfonds kunnen noodkopers bij het OCMW een renteloze lening van € 25.000 aanvragen zodat de woning energetisch en kwalitatief kan worden gerenoveerd tot ze minstens voldoet aan de Vlaamse Wooncode. De lening moet pas worden terugbetaald als de eigenaar de woning verkoopt. In alle andere gevallen start het terugbetalen na een periode van 20 jaar.

Binnen het werkingsgebied van SOLVA werden 2 subsidieaanvragen voor het noodkoopfonds ingediend én goedgekeurd. Geraardsbergen en Ninove werken momenteel een concreet plan uit om in 2021 te kunnen starten met het financieel en bouwtechnisch begeleiden van de renovatie van de woningen die in aanmerking komen. Er wordt met verschillende partners samengewerkt (SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen, RenoseeC, lokale besturen, Samenwerkingsopbouw Oost-Vlaanderen) om kwetsbare eigenaars te begeleiden bij het energetisch rendabel en comfortabel maken van de eigen woning.