Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst Energiehuis SOLVA

  • 11 mei 2020

De voorbije maand keurden heel wat gemeenteraden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis SOLVA en de lokale besturen goed. Energiehuis SOLVA zet hiermee haar uitgebreide dienstverlening verder voor 20 van de 21 gemeenten. De stad Aalst beschikt over haar eigen Energiehuis: Energiehuis BEA.   

 

De brede waaier aan diensten van Energiehuis SOLVA

1.   Verstrekken van de Vlaamse Energielening voor energiebesparende maatregelen voor inwoners behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente

2.   Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied van het Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit:

    2a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen

    2b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens

  • Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen
  • Energiepremies en –leningen, inclusief leningen bij de financiële sector
  • Energetische renovatie

    2c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens

  • De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder 2b.
  • Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijziging van energieleverancier
  • Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken
  • De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij
  • De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat

     2d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar onder meer de dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken in het kader van de energiescans

3.   Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen;

4.   Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW/Sociaal Huis.
 

Alle info over Energiehuis SOLVA