Gecentraliseerde voorzieningen mogelijk via opmaak RUP ‘Sanitary’

  • 12 oktober 2020

Het nieuw gemeentelijk RUP ‘Sanitary’ dient de realisatie van een nieuw cultuurcentrum en een gecentraliseerde Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Zottegem mogelijk te maken. Het RUP dient tegelijkertijd als instrument om de goede ruimtelijke kwaliteit van toekomstige projecten te waarborgen en de aanwezige erfgoedwaarden te bestendigen.

Op de bestaande site Sanitary zijn momenteel de belangrijkste administratieve functies van de stad Zottegem geconcentreerd, zoals het administratief centrum Sanitary, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en een afdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Deze site sluit direct aan op het centrum en bevindt zich in de directe omgeving van diverse andere functies zoals het Koninklijk Atheneum Zottegem, het station van Zottegem, het AZ Sint-Elisabeth Zottegem ...

Gezien de centrale ligging van deze voornaamste functies en de ligging binnen de kern van de stad, wenst het stadsbestuur van Zottegem deze site nog verder uit te bouwen met stedelijke functies. Door een nieuw cultuurcentrum en een gecentraliseerde Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) toe te voegen, tracht de stad haar positie in de kern te versterken.

In 2017 schreef de stad een ontwerpopdracht uit om deze gemeenschapsvoorzieningen te realiseren. SOLVA is op 4 juni 2018 aangesteld door de stad Zottegem voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sanitary’. In 2021 voorziet de stad de omgevingsaanvraag voor de realisatie van de gemeenschapsvoorzieningen in te dienen.

RUP zou centralisatie mogelijk maken

De vooropgestelde locatie site Sanitary is momenteel onderhevig aan de stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd door het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Sanitary’ dat weinig perspectief biedt voor de vestiging van een nieuw cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Om deze ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken, dient het bestaande BPA opgeheven te worden door voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Het RUP dient tegelijkertijd als instrument om de goede ruimtelijke kwaliteit van toekomstige projecten te waarborgen. Daarnaast is de site ook gekenmerkt door de aanwezigheid van divers bouwkundig erfgoed met het administratief centrum Sanitary als blikvanger. Het RUP voorziet in het bestendigen van de aanwezige erfgoedwaarden.

Voorzien is dat het RUP in november 2020 voorlopig vastgesteld wordt.

Meer info op de projectpagina van RUP Sanitary Zottegem