Evaluatie en planning IGS Wonen

  • 4 juni 2021

Dit voorjaar rapporteerden we voor het eerst aan Wonen-Vlaanderen over de intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid. Begin 2020 gingen 19 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een samenwerking aan om het lokale woonbeleid naar een hoger niveau te tillen. Dankzij de subsidies die SOLVA hiervoor verkreeg, kunnen de 6 clusters van gemeenten rekenen op extra personeel om divers en betaalbaar wonen, een kwalitatiever woningpatrimonium en een lokaal woonloket een grote stap dichterbij te brengen.

Resultaten 2020

Per cluster maakte de adviseur woon- en energiebeleid van SOLVA een rapport op over het werkingsjaar 2020. Toen we in 2019 het subsidiedossier opmaakten, kreeg elke gemeente een aantal verplichte activiteiten en enkele aanvullende keuzeactiviteiten. Ze dienden in totaal 106 keuzeactiviteiten in. In de praktijk voerden ze er zo’n 115 uit! Het werkingsrapport geeft de evolutie van deze activiteiten weer. Alle rapporten kregen een positieve beoordeling. Dat betekent concreet dat de uitbetaling van de subsidies voor deze intergemeentelijke samenwerking wordt voortgezet.

Werkingsjaar 2021

We zetten de samenwerking met de lokale besturen en de verschillende externe partners dit jaar dan ook graag verder. De courante taken worden verder opgevolgd, en er bieden zich ook nieuwe opdrachten en uitdagingen aan. Een greep uit onze lopende zaken en projecten:

  • Er staat een project op til rond brandveiligheid samen met de energiesnoeiersbedrijven in de regio.
  • In 2021 wordt een wekelijks overzicht van het huurbestand (< 650 euro) in de regio beschikbaar.
  • Het project Papillon wordt uitgerold. 
  • We begeleiden gemeenten bij de opmaak van een geveltuinreglement.
  • We zetten een communicatiecampagne rond geveltuinen op. 
  • We begeleiden geïnteresseerde OCMW’s bij het indienen van een subsidieaanvraag ‘rollend fonds noodkoopwoningen’.

Verder ondersteunen we de gemeenten bij de opmaak van een visie over sociaal wonen en starten we een samenwerking op om de woningmarkt in kaart te brengen. IGS wonen stelde daarover een onderzoeksvraag op voor het ganse werkingsgebied, en elke gemeente koos zelf een tweede onderzoeksvraag. In de loop van dit werkingsjaar bepalen we de methodieken om relevante antwoorden te vinden. Die moeten leiden naar concrete acties om de stellingen op te lossen. 

Onze dienstverlening blijft gebaseerd op samenwerken. Daarom verwachten we ook voor dit jaar weer mooie resultaten. 
 

Contact
stefaan de neve
Stefaan De Neve
adviseur lokaal woon- en energiebeleid