Energiescan

Beschik je nog niet over dakisolatie, hoogrendementsglas of een efficiënte verwarmingsketel? Dan kan een adviseur van het Energiehuis ook bij jou thuis langs komen. Het Energiehuis geeft gratis advies en begeleiding zowel voor, tijdens als na de energiebesparende renovatiewerken.

Tijdens dit bezoek worden alle meetgegevens verzameld die nodig zijn voor het uitvoeren van deze werken. De adviseur geeft je tips over de renovatie en vergelijkt de offertes. Indien gewenst, volgt hij ook de uitvoering van de werken mee op.

Opgelet: dit plaatsbezoek is enkel mogelijk op voorwaarde dat er een energiescan wordt uitgevoerd door een energiesnoeiersbedrijf.

Voor wie?

Natuurlijke personen die tot de specifieke doelgroep behoren, komen in aanmerking (zowel eigenaar/verhuurder als eigenaar/bewoner als huurder). Voorwaarde is wel dat de woning zich in één van de deelnemende gemeenten bevindt en als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.


Wie behoort tot de specifieke doelgroep?

 • Jouw jaarlijks bruto belastbaar komen is lager of gelijk aan 18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste. Hiervoor wordt gekeken naar het recentste aanslagbiljet. 
 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op ‘1’).
 • Jouw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedroeg 3 jaar terug niet meer dan 31.340 euro. Hiervoor wordt  gekeken naar het inkomen van 3 jaar geleden, dus inkomen 2016, aanslagbiljet 2017. 
 • Je hebt een OMNIO-statuut (voorheen WIGW).
 • Je ontvangt een inkomen van de sociale integratie  (leefloon).
 • Je geniet van een gewaarborgd inkomen | inkomensgarantie | zorgbudget voor ouderen.
 • Je ontvangt een tegemoetkoming aan personen met een handicap. 
 • Je doet een beroep op schuldbemiddeling en je kan jouw verwarmingsfactuur niet betalen. 
 • Je bent een beschermde afnemer en hebt dus recht op sociaal maximumtarief voor gas en elektriciteit.
 • Je wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat je jouw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kan betalen. 
   
Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Ofwel wordt je naar het Energiehuis doorverwezen na het uitvoeren van een basisscan, uitgevoerd door de energiesnoeiers
 • Ofwel vraag je de energiescan rechtstreeks aan via energiehuis@so-lva.be
Tekst Energiehuis SOLVA in het blauw
Vragen?

We ontvangen je graag op afspraak:

Energiehuis SOLVA
Gentsesteenweg 1B
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)

Contactpersoon: Pavol Orlicky
energiehuis@so-lva.be | T: 053 6 65 28

PAVOL ORLICKY