Energielening

Door je woning grondig te isoleren of je oude stookketel te vervangen door een andere zuinige verwarming (condensatieketel, warmtepomp, ..), kan je heel wat energie besparen én kan je energiefactuur drastisch dalen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget is niet altijd meteen voorhanden. Vlaamse energielening maakt deze energiebesparende investeringen aan de woning betaalbaar. En het advies krijg je er gratis bij! De energielening kan je aanvragen bij het Energiehuis.

De Vlaamse energielening is renteloos (0% interest) voor specifieke doelgroepen. Bovendien heb je geen dossierkosten en kan je de lening kosteloos vervroegd terugbetalen. Je kan een bedrag tussen 1.250 euro en maximum 15.000 euro ontlenen, uitsluitend voor energiebesparende maatregelen. De lening is uiteraard te combineren met alle andere premies en voordelen. Ons advies op jouw maat zorgt voor de juiste investeringen. De terugbetalingstermijn is afhankelijk van het geleend bedrag, maar blijft beperkt tot maximum 10 jaar. 

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, VME’s, …) kunnen tot eind 2020 ook tot 15.000 euro lenen aan 1%. De steden en gemeenten als publieke rechtspersonen zijn hier uitgesloten. 

Let op, lenen kost ook geld!​​​​​
Voor wie
 • Natuurlijke personen die tot de specifieke doelgroep behoren, komen in aanmerking (zowel eigenaar/verhuurder als eigenaar/bewoner als huurder). Voorwaarde is wel dat de woning waar de werken zullen worden uitgevoerd, zich in één van de deelnemende gemeenten bevindt en als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.
 • Niet-commerciële oranisaties, vzw's en coöperatieven

Wie behoort tot de specifieke doelgroep?

 • Jouw jaarlijks belastbaar gezinsinkomen bedraagt maximaal 31.550 euro verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug, dus inkomen 2017, aanslagbiljet 2018). 
 • Jouw jaarlijks bruto belastbaar komen is lager dan 19.105,58 euro verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). 
 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1).
 • Je bent een beschermde afnemer en hebt dus recht op het sociaal maximumtarief voor gas en elektriciteit.
 • Je ontvangt een inkomen van de sociale integratie (leefloon).
 • Je ontvangt een tegemoetkoming aan personen met een handicap. 
 • Je hebt een OMNIO-statuut (voorheen WIGW).
 • Je geniet van een gewaarborgd inkomen | inkomensgarantie | zorgbudget voor ouderen.
 • Je doet een beroep op schuldbemiddeling en je kan jouw verwarmingsfactuur niet betalen. 
 • Je wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat je jouw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kan betalen. 
 • Je kunt aantonen dat je lening bij een commerciële bank geweigerd is.
Procedure

Aanvraag

 • Je kan het aanvraagformulier op deze pagina downloaden of je vraagt aan het Energiehuis om jou het aanvraagformulier per post of e-mail te bezorgen.
 • Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier samen met alle nodige bijlagen aan het Energiehuis.
 • Na ontvangst van jouw aanvraagformulier wordt je dossier ter goedkeuring voorgelegd. Het Energiehuis brengt je hiervan schriftelijk op de hoogte binnen de 20 werkdagen. 

Bij goedkeuring lening

 • Nadat je lening is goedgekeurd, ontvang je een schriftelijke uitnodiging om de kredietovereenkomst te komen ondertekenen bij het Energiehuis. De ondertekening gebeurt persoonlijk en uitsluitend op afspraak. Wanneer je de lening aanvraagt samen met jouw partner, moeten beiden ondertekenen.
 • Eens je lening in orde is, kan je de werken inplannen en laten uitvoeren. Je beschikt over een periode van 6 maanden om de werken uit te voeren en de facturen aan te bieden bij het Energiehuis.
 • De storting van het geleende bedrag gebeurt pas nadat je factuur is ingediend bij het Energiehuis. Facturen die ouder zijn dan de datum van ondertekening van het contract komen niet meer aanmerking. Heb je voorschotfacturen? Dan kan het Energiehuis ook in verschillende schijven storten, telkens wanneer je een voorschotfactuur indient. Je bezorgt de facturen per e-mail of per post.
 • De aflossing van de lening start de maand volgend op de volledige opname van het geleende bedrag.
Voor welke energiebesparende maatregelen?
 • Leveren en plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie
 • Plaatsen van muur- en spouwmuurisolatie 
 • Plaatsen van vloerisolatie 
 • Plaatsen van zuinige verwarmingsinstallatie o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, micro-warmtekrachtkoppeling,  aansluiten op warmtenet/stadsverwarming, hoogrendementsketel (enkel indien condensatieketel technisch niet geplaatst kan worden, min. rendement +86%)
 • Plaatsen van buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten (U-waarde glas  min 1,0 m2 W/m2K,  bijgebouwen komen niet in aanmerking)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem (type C of D)
 • Luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)
 • Plaatsen van een zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water (vb. warmtepompboiler, gesloten gasgeiser, boiler gecombineerd met zuinige verwarmingsinstallatie, )
 • Warmteregeling op centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling
 • Vervangen van verlichtingsarmaturen en lampen door energiezuinige verlichting, bewegingsdetectoren en daglichtsturing
 • Energieaudit (in combinatie met een ander type investering)
 • Plaatsing van zonnepanelen (enkel op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is)
 • Energieopslagtechnieken en beheersystemen (vb. batterijopslagsysteem)
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel na uitvoering van een energiescan waaruit de nood tot vervanging blijkt)

Ook voor een nieuwbouwwoning kan je voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • Er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • Jouw woning een E-peil van E30 of lager haalt (bijna-energieneutraal (BEN))
Voorwaarden

Vraag naar alle voorwaarden voor de werken bij het Energiehuis:

 • Sommige werken moeten alvast bepaalde normen halen om in aanmerking te komen. 
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-zelf’ in aanmerking.
 • Eigenaars van opbrengsteigendommen kunnen maximum voor 5 appartementen lenen, telkens 15.000 euro per appartement. 

Voorwaarden voor de lening

 • Je behoort tot de specifieke doelgroep.
 • Je dient een volledig dossier met vereiste stavingsstukken in, bij voorkeur mét offerte of prijsindicatie voor de geplande werken.
 • De werken zijn nog niet uitgevoerd/in uitvoering.
 • De uitbetaling gebeurt uitsluitend op voorleggen van een factuur en de uitvoering van de werken kan gecontroleerd worden.
 • De energielening is niet fiscaal aftrekbaar.

 

 

Tekst Energiehuis SOLVA in het blauw
Vragen?

We ontvangen je graag op afspraak:

Energiehuis SOLVA
Gentsesteenweg 1B
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)

Contactpersoon: Pavol Orlicky

energiehuis@so-lva.be | T: 053 64 65 28

PAVOL ORLICKY