Een militair kampement te Ninove Doorn Noord

  • 5 november 2018

Op de opgraving te Ninove Doorn Noord, worden naast enkele imposante grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse periode, eveneens de restanten bloot gelegd van een militair kampement uit 1692. Tijdens de Negenjarige Oorlog kampeerden hier honderden soldaten op het terrein. Maar het wordt stilaan ook duidelijk dat zij niet de enige soldaten waren, die dit terrein uitkozen voor hun tijdelijke kampplaats. Ook in recentere periodes werd de plaats gebruikt. We denken in eerste instantie aan de periode van de Oostenrijkse Successieoorlog, rond het midden van de 18de eeuw, een periode waarin een komen en gaan van legers alom courant was. Maar onverwachts komen nu ook militaire structuren uit de 19de eeuw aan het licht.

 

20181008-_K4A7659-bewerkt.jpg

Het gaat om diep uitgegraven schuilhutten, waarin telkens een haard werd aangelegd. De restanten van verbrand dierlijk bot, tonen aan dat de haarden gebruikt werden om te koken. Een dergelijke kuil bood plaats aan een 6-tal soldaten. De bodems van deze ondergrondse schuilhutten lagen een 2-tal meter onder het huidige maaiveld, en ze waren toegankelijk via een trap, die soms gebogen was. In één van de hutten zijn ook aanwijzingen voor een schouw of rookgat teruggevonden. Momenteel weten we nog niet hoe de daken er van dergelijke schuilkelders eruit hebben gezien. Binnenin de kuilen zijn de wanden steeds voorzien van bankjes, waarop de soldaten konden uitrusten. Alles was uitgegraven in de grond, en er zijn geen sporen van planken teruggevonden, hoewel deze achteraf wel verwijderd kunnen geweest zijn. Het is ook duidelijk dat de hutten, na hun gebruik, snel zijn opgevuld.

 

20181008-_K4A7670.jpg

Van een aantal exemplaren is tijdens de opgraving, enkel die opvullingslaag verwijderd, zodat de oorspronkelijke kuil opnieuw open kwam te liggen. Dit toont dus exact hoe een dergelijke schuilhut er uit zag.

Een muntje, gevonden in die opvullingslaag, gaf de archeologen een aanwijzing voor een datering. Het betreft een koperen muntje van koning Leopold I, waarvan het jaartal nog vaag te lezen was. Het ging om 18?8. Jammer genoeg was de 3de cijfer niet meer leesbaar. We vermoeden dat het om 1838 gaat. En dat brengt ons naar de vroegste Belgische geschiedenis. Willem I, koning van Nederland, weigert na de afscheuring van de Zuidelijke Nederlanden, om België in 1831 te erkennen als onafhankelijke staat. Hij zal zich pas in 1838 hierbij neerleggen. De periode rond 1831-1838 zijn nog woelig, in die zin dat Nederland een blijvende bedreiging vormt voor de jonge staat. Daarom steken in die periode een 50.000-tal Franse soldaten de grens over, om nieuwe Nederlandse invasies af te slaan. Waren de soldaten die deze schuilhutten bewoonden Franse soldaten, of waren ze één van de eerste Belgische soldaten? Dat hopen we nu nog verder te kunnen onderzoeken.

 

Foto's: Dirk Wollaert