Dienstverlening voor wonen

Betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn drie uitgesproken basisbegrippen die SOLVA hanteert in de ondersteuning van de gemeenten bij hun lokaal woonbeleid. Wonen in eigen streek is een terugkerende uitdaging met een groeiende nood aan bijkomende woongelegenheden. Ook hier staat de samenwerking met de steden en gemeenten centraal. Na de opdracht tot ontwikkeling worden de steden en gemeenten betrokken bij elke stap van het ontwikkelingsproces tot en met de verkoop en nazorg. SOLVA bewaakt, net zoals dat voor de industrieterreinen het geval is, in de woonprojecten de invulling en opvolging van de verkoopsvoorwaarden door de kopers. Voorgenomen doorverkopen worden kritisch onderzocht en verlaten woongelegenheden worden consequent ingekocht en opnieuw verkocht, teneinde speculatieve motieven tegen te gaan en te ontmoedigen.kaart wonen