De Klimaatbende van Geraardsbergen

  • 12 maart 2019

In het voorjaar van 2018 trokken de stad Geraardsbergen en MOS met hun klimaatambities naar alle scholen van de stad. Hun doel: peilen naar het engagement van de scholen om aan het klimaat te werken door een klimaatcharter te ondertekenen. Mét succes want alle scholen bevestigden hun deelname. Evident, vindt de stad, dat de jeugd een centrale plaats krijgt binnen het klimaatverhaal. Het gaat immers om hun toekomst.

Via de Klimaatbende bieden MOS en de stad alle scholen in Geraardsbergen 2 schooljaren ondersteuning en begeleiding om met het thema klimaat aan de slag te gaan.

Het project loopt in verschillende fasen:

  1. Bij de start van het traject werd een vormingsdag georganiseerd voor alle betrokken leerkrachten, directies en medewerkers van de scholen
  2. Leerlingen van de secundaire scholen bedenken allerlei acties, die gebundeld werden in een bucket list met 16 klimaatuitdagingen
  3. Parallel loopt een lerend netwerk van leerkrachten van de 5e leerjaren lager onderwijs waarin zij een traject met klimaatopdrachten voorbereiden voor het volgend schooljaar
  4. Werkgroepen op de secundaire scholen bereiden volop de uitvoering van de acties voor
  5. Vanaf maart tot aan de paasvakantie tonen de leerlingen hun actiebereidheid en voeren ze de acties uit.

Een greep uit de toffe acties die de jeugd in Geraardsbergen bedacht:

  • "Pop-up flashmob: Organiseer een flashmob om een verkeersonveilige situatie in de buurt van de school aan te kaarten."
  • "Ga uit de kleren voor het klimaat: Less is More. Organiseer een verpakkingsvrije schooldag."

Meer info op de website van de stad Geraardsbergen 

Hou die #giesbaargsejeugd maar in de gaten!