Brakel - Industrielaan - Opbrakel

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - ...

Opdrachtgever

Logo Brakel

Ligging

Industrielaan Brakel

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
DTM.jpeg
GRB sleuven en boringen.jpeg
CAI op GRB.jpeg
Omschrijving

De gemeente Brakel wenst de Ambachtelijke Zone uit te breiden, waartoe wegenis en rioleringswerken uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast zal er ook een groenbuffer en bufferbekken aangelegd worden. De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 m². 
Het projectgebied bevindt zich in een interessante zone nabij de Romeinse weg tussen Bavay en Velzeke. De CAI toont de hoge concentratie aan Romeinse sites, voornamelijk gebaseerd op prospectieonderzoek, in de omgeving duidelijk aan. Daarnaast is projectgebied gelegen in de nabijheid van de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen, heel wat beken ontspringen en in noordoostelijke richting afwateren, in dit geval naar de Zwalmvallei die het water verzamelt en verder afvoert naar de Schelde toe. De nabijheid van beken wordt wel vaker beschouwd als een landschappelijke factor die aanwezigheid van steentijdsites kan verhogen. 
Samengevat kan gesteld worden dat het projectgebied zich in een archeologisch zeer interessante zone bevindt, met veel potentieel op kenniswinst. De werken zullen vrij grote verstoringen veroorzaken in grotendeels onaangeroerde bodem, waardoor de mogelijk aanwezige archeologische lagen geraakt zullen worden. Bijgevolg wordt verder vooronderzoek geadviseerd. Dit vooronderzoek zal in uitgesteld traject uitgevoerd worden, aangezien de gronden nog niet beschikbaar zijn zolang de procedure van de omgevingsvergunning loopt.

Contactpersoon
Bart Cherretté
afdelingshoofd - archeoloog
053 64 65 36
0486 83 13 41