Succesvolle Bouwdoos-avond in Sint-Lievens-Houtem

  • 17 mei 2021

Een team actieve inwoners van Sint-Lievens-Houtem geeft deze zomer het kerkplein van Vlierzele een tijdelijke nieuwe inrichting. Met zit-, speel- en bouwelementen uit De Bouwdoos maken ze van het plein weer het kloppend hart van het dorp, zoals weleer. Op 4 mei wisselden de enthousiastelingen hun eerste ideeën uit tijdens een inspiratieavond. Het begin van een boeiend participatietraject als hefboom voor een definitieve herinrichting van het plein.

Samen Vlierzeledorp herinrichten

Een 20-tal deelnemers zaten aan hun scherm gekluisterd voor de online inspiratie-avond. Projectcoördinator Stien De Cock van SOLVA gaf hen uitvoerige informatie over De Bouwdoos en het participatietraject, en warmde hen op met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Topideeën Bouwdoos VlierzeledorpDaarop volgde een levendige brainstorm waaruit heel wat ideeën naar boven kwamen. Aan het eind van de avond was het tijd om te stemmen en werd een kerngroep samengesteld voor de realisatie van de winnende ideeën.


Deze ideeën haalden de meerderheid:

  1. Meer groen (gras, bomen, bloemenweide, klimplanten, struiken, eetbaar groen) – 18% 
  2. Ontmoetingsplein met picknick-, zit- en rustbanken en tafels … –   16%
  3. Verkeersluw maken, verkeersas verleggen, snelheidsbeperkende maatregelen, plan trage wegen – 15%
  4. Waterpartij (fontein)
  5. Speelruimte voor kinderen (glijbanen, speeltuigen …)

De eerstvolgende stap naar een frisse inkleding van Vlierzeledorp is de creatieve brainstormsessie op woensdag 26 mei 2021. Daar zal de groep de ideeën verder uitwerken die tijdens de inspiratieavond uit de bus kwamen om van het plein een gezonde ontmoetingsplek te maken.

Alle info op www.sint-lievens-houtem.be/bouwdoos

Meer info over het project 'De Bouwdoos' vind je op onze projectpagina.

 

Logo De Bouwdoos - Medicijn voor jouw dorpsplein

'De Bouwdoos' is een project van intercommunale SOLVA, Logo Gezond+, avansa Vlaamse Ardennen-Dender en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen. Via dit project zullen vijf dorpspleinen in de Vlaamse Ardennen gedurende 1 maand een tijdelijke nieuwe invulling krijgen.