Aalst - Sint-Martinuskerk

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2013 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Sint-Martensplein, Priester Daensplein in Aalst

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
IMGP1894bewerkt.jpg
20170908-_MG_3077.jpg
20170908-Naamloos_panorama1.jpg
20170825-_MG_2630.jpg
20170825-_MG_2626.jpg
1
2
2
2
2
2
Grondplan
Aan het werk
Foto's copyright SOLVA & Dirk Wollaert
Omschrijving

De Sint-Martinuskerk vervulde een belangrijke rol in de Aalsterse stadsontwikkeling. De huidige kerk gaat terug tot het laatste kwart van de 15de eeuw, maar het gebouw kent ongetwijfeld een (of meerdere) voorloper(s) waarover weinig tot niets bekend is. De voorziene inrichting van een ondergronds verwarmingssysteem in de kerk bood de ideale gelegenheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van deze plaats. Voorafgaand aan de opgravingen is eerst een geofysisch onderzoek uitgevoerd met behulp van een grondradar. Bij deze prospectie zijn door een georadartoestel radargolven in de bodem gestuurd. Hierdoor zijn op een niet-destructieve wijze een aantal archeologische sporen waargenomen.

Naast verscheidene begravingen zijn tijdens de opgraving op verschillende plaatsen effectief reeds muurresten en funderingen aan het licht gekomen. Sommige ervan zijn te koppelen aan een bouwfase van de huidige kerk en enkele muurresten behoorden oorspronkelijk tot grafkelders. Een paar massieve funderingen die overwegend in Doornikse kalksteen zijn opgetrokken, zijn evenwel hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan een voorloper van de kerk. Voorlopig is het nog niet duidelijk over welke periode het gaat, noch hoe deze oudere kerk er uitzag.

Contactpersoon
Sigrid Klinkenborg
archeoloog
053 73 74 27
0498 75 02 30