Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

Vondst van beenderen

PRIMEUR OP NIEUWE TENTOONSTELLING 'LANDSCHAP DOOR.GROND'

Op zondag 10 november 2019 opent de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’ in Velzeke. Een samenwerking tussen de archeologische dienst van SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen. De tentoonstelling pakt alvast uit met een primeur: voor het eerst werd bij archeologische opgravingen in Vlaanderen het skelet van een aapje aangetroffen.

College stad Ninove, SOLVA, bedrijven achter bouwblokken bedrijventerrein Doorn Noord

EERSTE STENEN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN NINOVE GELEGD

Op 23 oktober 2019 legden de stad Ninove, SOLVA en enkele bedrijven de symbolische eerste steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord. Op termijn zullen meer dan 500 personen er een werkplek vinden en versterkt dit terrein de economische aantrekkingskracht van de stad.

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Kerk Munkzwalm als toegangspoort tot de nieuwe woonzorgkern met marktplein

MASTERPLAN MET AMBITIES VOOR MUNKZWALM

Tijdens een infomarkt is het definitieve ontwerp voor het masterplan van het woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm voorgesteld. Dit vernieuwend project schuift betaalbaar wonen en een ruim(er) zorgaanbod naar voor in een omgeving waar de trage weggebruiker, ontmoeting, recreatie en groen centraal staan.

Landscap door.grond

OVERZICHTSTENTOONSTELLING DIENST ARCHEOLOGIE LANDSCHAP DOOR.GROND

In samenwerking met het Provinciaal Archeocentrum Velzeke organiseert SOLVA de tentoonstelling ‘Landschap door.grond’. Laat je vanaf 10 november meenemen doorheen de tijd en ontdek hoe onze voorouders, van prehistorische jager-verzamelaar tot middeleeuwse boer, omgingen met het mooiste landschap van Vlaanderen.