Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

SOLVA werft aan met vier driehoekjes in huisstijlkleuren

WERKEN IN EN VOOR EIGEN STREEK BIJ SOLVA!

We zijn op zoek naar acht collega's om ons dynamisch team te versterken! De openstaande vacatures situeren zich in de domeinen wonen & energie en ruimtelijke ordening. Interesse? Solliciteren kan tot 20 oktober 2019.

Afbakening golfterrein Sint-Lievens-Houtem

NIEUWE OPROEP ONTWIKKELING EN UITBATING GOLFTERREIN VLIERZELE

De oude stortplaats in Vlierzele wordt herbestemd als golfterrein. SOLVA werd gevraagd door ILVA om ondersteuning te bieden in de zoektocht naar een investeerder/uitbater. De oproep naar geïnteresseerden dit voorjaar leverde niet het gewenste resultaat, daarom wordt nu een nieuwe oproep gelanceerd.

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Woonomgevingsplan Haaltert - overzicht kernen en linten

WOONOMGEVINGSPLAN VOOR HAALTERT IN OPMAAK

SOLVA kreeg van de gemeente Haaltert de vraag om een woonomgevingsplan op te maken. Zo'n plan biedt de gemeente de nodige concrete handvaten om haar woonbeleid op stedenbouwkundig vlak beter te sturen en een duurzamer woonpatroon te realiseren. 

 

onteigeningsplan lokaal bedrijventerrein Oosterzele

KENNISGEVING DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT LOKAAL BEDRIJVENTERREIN OOSTERZELE

De Raad van Bestuur van SOLVA stelde op 7 mei 2019 het definitieve onteigeningsbesluit Oosterzele – Lokaal Bedrijventerrein met bijhorende bijlagen vast. 

Het onteigeningsbesluit heeft betrekking op terreinen gelegen te Oosterzele in het gebied tussen de Gentsesteenweg (N42), de Geraardsbergsesteenweg (N465A), de Korte Ambachtstraat en de Kwaadbeek.

Voornoemd besluit is samen met alle bijlagen gepubliceerd op de website van SOLVA en de website van de gemeente Oosterzele (www.oosterzele.be).