Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

Zonnepanelen en windturbines in landschap

MEER DAN 400.000 EUR SUBSIDIES NAAR ONZE REGIO VOOR ENERGIEPROJECTEN MET EEN BELANGRIJKE CO2-BESPARING

Acht lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen sleepten een subsidie in de wacht om te investeren in lokale energieprojecten. Hierdoor komt 434.000 euro naar onze regio die zeer welkom is om concrete projecten uit te voeren én hiermee CO2 te besparen.

College stad Ninove, SOLVA, bedrijven achter bouwblokken bedrijventerrein Doorn Noord

EERSTE STENEN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN NINOVE GELEGD

Op 23 oktober 2019 legden de stad Ninove, SOLVA en enkele bedrijven de symbolische eerste steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord. Op termijn zullen meer dan 500 personen er een werkplek vinden en versterkt dit terrein de economische aantrekkingskracht van de stad.

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Vondst van beenderen

PRIMEUR OP NIEUWE TENTOONSTELLING 'LANDSCHAP DOOR.GROND'

Op zondag 10 november 2019 opent de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen’ in Velzeke. Een samenwerking tussen de archeologische dienst van SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen. De tentoonstelling pakt alvast uit met een primeur: voor het eerst werd bij archeologische opgravingen in Vlaanderen het skelet van een aapje aangetroffen.

Kerk Munkzwalm als toegangspoort tot de nieuwe woonzorgkern met marktplein

MASTERPLAN MET AMBITIES VOOR MUNKZWALM

Tijdens een infomarkt is het definitieve ontwerp voor het masterplan van het woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm voorgesteld. Dit vernieuwend project schuift betaalbaar wonen en een ruim(er) zorgaanbod naar voor in een omgeving waar de trage weggebruiker, ontmoeting, recreatie en groen centraal staan.