Zwalm - Steenbakkerij

Plangebied

Type

Ruimtelijke haalbaarheidsstudie

Opdrachtgever

ZW

Situering

Site voormalige steenbakkerij Roborst
 

Fase

Studie stap 1: Startnota
Ligging

Planopzet

In opdracht van de gemeente Zwalm onderzoekt SOLVA de ruimtelijke haalbaarheid van de hervestiging van het recyclagepark naar de site van de voormalige steenbakkerij te Roborst.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73