Zottegem - RUP Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverZO

Situering

Verspreid over het grondgebied van de stad Zottegem.

Fase2

Ligging

Planopzet

De stad Zottegem wenst een oplossing te bieden aan de zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Deze woningen hebben omwille van hun ligging in onder meer natuurgebied slechts zeer beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Op basis van ruimtelijk onderzoek wordt nagegaan wat de potentiële toekomstperspectieven voor deze woningen zijn.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73