Zingem - RUP Parkgebied

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

ZI

Situering

Binnengebied tussen Ouwegemstraat, Steenoven, Beergemstraat en Landegemstraat

Fase3

Ligging

 

Planopzet

Het gemeentebestuur van Zingem wenst met dit RUP een gebied van circa 24 ha – dat op het gewestplan ingekleurd staat als parkgebied, maar voornamelijk gebruikt wordt in functie van landbouw – om te zetten naar een agrarische functie.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73