Stageplaatsen voor kwetsbare werkzoekenden

  • 14 februari 2019

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet via een nieuw reglement financiële ondersteuning voor ondernemers die inzetten op werkplekleren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt onder druk

De arbeidskrapte is algemeen in Vlaanderen, maar de restgroep van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vindt moeilijk of zelfs geen aansluiting bij die arbeidsmarkt.

Vlaanderen probeert voor deze groep, via arbeidstrajectbegeleiding, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Belangrijk hierbij is dat werkzoekenden de kans krijgen om werkervaring op te doen. Dit kan best via stages in ondernemingen.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil profit, social profit en profit ondernemingen inhoudelijk en financieel een duwtje in de rug geven om stageplaatsen voor deze kwetsbare werkzoekenden te organiseren.

Maatregelen voor ondernemers

De Provincie voorziet 3 maatregelen

  1. Inzetten op de toename van het aantal stageplaatsen: subsidie aan ondernemingen om bijkomende doorstroomplaatsen te creeëren. Stages organiseren voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vraagt extra inspanningen van een onderneming. Er is nood aan begeleiding, er moet openheid zijn voor de nieuwe collega-stagiair, de locatie wordt soms aangepast … 
  2. Inzetten op de versterking van het aanbod: subsidie voor samenwerkingsprojecten om aanbod aan doorstroomstageplekken te verduurzamen. Ondernemingen die stages voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt organiseren, kunnen via deze subsidie verbeteracties opzetten en zich hiervoor laten begeleiden door externen. 
  3. Kennisdeling: projectsubsidie voor de coördinatie en ondersteuning van het ‘Lerend Netwerk doorstroom Oost-Vlaanderen’, waar de verschillende deelnemende ondernemers kennis met elkaar kunnen delen. 

Dit reglement werd uitgewerkt in nauw overleg met de VDAB. Streekoverleg zal ook toetreden tot het lerend netwerk.

Meer info

Gerda Huygebaert, deskundige tewerkstelling: gerda.huygebaert@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 72 

pdf bestandProvincieraadsbesluit reglement doorstroom 24102018.pdf (296 kB)

pdf bestandNieuw doorstroomreglement 24102018.pdf (827 kB)