Ronse - RUP Klein Frankrijk Noord

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverRO

Situering

Gebied tussen de N48 (Ninoofsesteenweg) en de Maagdenstraat

Fase4

Ligging

Planopzet

Met het RUP Klein Frankrijk Noord wenst de stad Ronse de sterk verouderde stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Klein Frankrijk te actualiseren zodat nieuwe inpulsen gegeven kunnen worden aan de bedrijvigheid op de site.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73