Proeftuinen voor ontharding

  • 19 november 2018

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg grijpt deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren. 

We dienen in op type 2 ‘coalitievormende onthardingsprojecten’ en herbekijken hierbij twee geplande woonuitbreidingsgebieden met een gemeentelijk RUP met als doel 50% open ruimte te vrijwaren. 

Concreet gaat het om de geplande woonuitbreidingsgebieden. 

Het project heeft een dubbele doelstelling. Aan de hand van twee concrete proefprojecten onderzoeken we enerzijds hoe knelpunten worden weggewerkt en waar sleutels tot succes liggen, zoals het betrekken van stakeholders als de lokale besturen, inwoners en sociale huisvestingsmaatschappijen. Anderzijds ontwikkelen we een basisset aan tools waarbij we lokale besturen kunnen overtuigen van de relevantie van alternatieve ontwikkelingen waarbij de win-win op vlak van welzijn, open ruimte, kwalitatief wonen, klimaatgezond, maar ook financiën duidelijk wordt.

Meer info.