Potentieel aan hernieuwbare en duurzame energie in Zuid-Oost-Vlaanderen

  • 7 september 2017

Op ons grondgebied Zuid-Oost-Vlaanderen is er een enorm potentieel aan hernieuwbare energie.

Dat werd duidelijk op de stuurgroep van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van 7 september 2017. Alex Polfliet van Zero Emission Solutions schetst waar kan op ingezet worden. 24% van de uitstoot van CO2 kan gereduceerd worden als het potentieel aan hernieuwbare energie in de regio ten volle wordt benut. Er is in totaal een potentieel van 1 miljoen MW. Momenteel wekken we slechts 68,4 MW aan hernieuwbare energie op. Dat is zeer beperkt, zeker als je bedenkt dat een kerncentrale een vermogen van 1000 MW heeft.

Er zit potentieel in zonne-energie, windenergie, biomassa, waterkracht en geothermie.

In het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen zal volop moeten ingezet worden op alle vormen van hernieuwbare energie om de vooropgestelde doelstelling van het burgemeestersconvenant te halen, nl. een reductie van 40% CO2 tegen 2030 ten opzichte van het refertejaar 2011.

Naast hernieuwbare energie worden ook maatregelen geformuleerd op het niveau van mobiliteit, duurzaam wonen en bouwen, landbouw, industrie, enz. Ook gemeenten nemen hun voorbeeldfunctie ter harte. Naast een klimaatplan voor CO2 reductie wordt ook een adaptatieplan uitgewerkt, nl. hoe maken we onze regio weerbaar tegenover de klimaatverandering, zoals op het gebied van erosie, hitte, wateroverlast, enz.

In de stuurgroep van het project zetelen vertegenwoordigers van de 13 deelnemende steden en gemeenten. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de 6 steden en gemeenten op het grondgebied met een bestaand klimaat- of energieplan.

Lees hier meer info over het Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.