Openbaar onderzoek lokaal bedrijventerrein Oosterzele

Documenten ter inzage voor het openbaar onderzoek lokaal bedrijventerrein Oosterzele - 24/01/2019

Logo Oosterzele

De gemeente Oosterzele heeft SOLVA de opdracht gegeven een lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen. De Raad van Bestuur van SOLVA heeft deze opdracht op 3 april 2012 aanvaard.

In het kader van de noodzakelijke grondverwervingen besliste de Raad van Bestuur van SOLVA op 4 december jl. om het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen voor het project vast te stellen en goed te keuren. Omtrent deze geplande onteigeningen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van donderdag 24 januari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019.

Gedurende deze termijn ligt het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen ter inzage:

  • Op het gemeentehuis van de gemeente Oosterzele, Dienst Ruimtelijke Ordening, Dorp 1 te 9860 Oosterzele (iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur - maandagavond van 18 tot 20 uur;
  • Op de webpagina van SOLVA: www.so-lva.be;
  • Op de webpagina van de gemeente Oosterzele: www.oosterzele.be.

De eigenaars van de te onteigenen onroerende goederen en de houders van zakelijke en persoonlijke rechten op deze onroerende goederen kunnen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek hun standpunten, opmerkingen en bezwaren over het ter inzage gelegde voorlopig onteigeningsbesluit indienen, hetzij via een beveiligde zending aan de Voorzitter van SOLVA, Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem, hetzij via een beveiligde zending aan de gemeente Oosterzele, Dorp 1 te 9860 Oosterzele.