Denderleeuw - RUP Dekaply

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Opdrachtgever

DDL

Situering

Voormalige site van het bedrijf Dekaply

Fase3

Ligging

 

Planopzet

De gemeente Denderleeuw wenst het bestaande RUP Dekaply te herzien teneinde de bestemming van bedrijvigheid op de site van het voormalige bedrijf Dekaply te verruimen.

In samenspraak met de gemeente en de potentiële ontwikkelaar van de site is een inrichtingsplan opgemaakt dat in de loop van 2017 met een RUP planologisch wordt verankerd.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053/73 74 20
0474/73 94 73